Office Building

Location icon Beograd, Serbie
Arhitektura poslovnog prostora čiji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojećeg objekta na početku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvođenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi način, formirana krovna terasa objektu pruža fantastičan kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i prateće sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogućavaju savremeni standard poslovnog programa.
N° réf. : 4
Catégorie : COMMERCIAL

Réalisation

Chantier Podovi u kancelarijama
Lieu Beograd, Serbie
Sous-catégorie Bureaux
Application Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Type d’application Installation de planchers
Propriétaire Južni izgradnja d.o.o., Beograd
Entrepreneur Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Installateurs Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Spécialistes impliqués Goran Vojvodić, d.i.a., Beograd
Photographe Relja Ivanić
Coordonnateur MAPEI Uroš Jovanović, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news