Saint Ten Hotel

Location icon Beograd, Serbia
Od svog otvaranja, Saint Ten hotel opisivan je od strane gostiju kao elegantan hotel koji pruža sofisticiran luksuz i vrhunsku uslugu. Izgrađen na tradicionalnim vrednostima i ugostiteljskim trendovima, Saint Ten je u 2018. godini prepoznat kao najbolji hotel u Beogradu prema ocenama posetilaca na portalu Trip Advisor. Hotel je i član grupacije Small Luxury Hotels of the World.
Ref #: 3
Category: TOURISM AND WELLNESS

Construction

Yard Rekonstrukcija i adaptacija
Location Beograd, Serbia
Subcategory HOTEL/INN
Application Isporuka materijala za polaganje i fugovanje keramičkih pločica
Application Type Floor/wall covering
Contractor company Wetricom d.o.o., Beograd
Architects Vladica Aćimović, d.i.a.
MAPEI Distributor D&D Jugohemika d.o.o., Beograd
MAPEI Coordination Andrija Vidanović, Đorđe Jovanović, Mapei SRB d.o.o. Beograd

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news