Producten en systemen: certificaten en markeringen

DE PRODUCTEN EN SYSTEMEN VAN MAPEI VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE EUROPESE VERORDENING VOOR BOUWPRODUCTEN (CPR 305/2011)

Alle bouwproducten die onder een specifieke geharmoniseerde technische specificatie vallen, voldoen aan de Europese Verordening voor Bouwproducten (CPR 305/2011 / EU) en dragen de CE-markering op hun verpakking.

Voor deze producten kan de klant desbetreffende Prestatieverklaring (DoP) per product vinden en downloaden op onze website. Om de identificatie van producten met een CE-markering en hun betreffende prestatiekenmerken te vereenvoudigen, hebben we speciale logo's opgenomen in de catalogus en op de technische databladen (TDS).


 

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEI PRODUCTEN EN SYSTEMEN DIE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR MARITIEME UITRUSTINGEN 2014/90/EU EN EU/2015/559 (MED).

Producten die voldoen aan MED zijn herkenbaar aan het speciale logo in de catalogus en op de technische databladen (TDS). Conformiteitsverklaringen en certificaten voor de producten die u koopt, kunnen worden aangevraagd via marine@mapei.it

logo-marine

 

 

PRODUCTEN EN SYSTEMEN GETEST EN GECLASSIFICEERD VOLGENS DE EUROPESE NORMEN

Speciale logo's op de verpakking en technische documentatie geven de specifieke Europese Norm aan met betrekking tot het testen en classificeren van elk specifiek product.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Duurzame producten

Mapei producten die zijn gecertificeerd met een lage emissie van vluchtige organische stoffen, garanderen de kwaliteit van de binnenlucht en waarborgen daarmee de gezondheid van degenen die de producten toepassen en de gebruikers van ruimtes waarin ze worden toegepast.

Mapei bestudeert tevens de gehele levenscyclus van haar producten door het toepassen van de LCA-methode om zo de impact op het milieu te meten vanaf de grondstof fase tot de fase van verwijdering. De resultaten worden vervolgens aangeboden via EPD's (Environmental Product Declarations) om openheid te garanderen en “greenwashing” te voorkomen.

 

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Milieu programma's

Protocollen die zijn ontwikkeld door “Green Building”, gericht op het bevorderen van duurzaam bouwen, worden steeds belangrijker voor de bouwsector.

Mapei producten leveren een belangrijke bijdrage aan deze protocollen zoals LEED en BREEAM dankzij het gebruik van gerecycleerde grondstoffen, gecertificeerde lage emissies en milieuverklaringen bekend als EPD’s (type II Environmental Product Declarations).

In Italië zijn onlangs CAM’s (Minimum Environmental Criteria) geïntroduceerd, die nu verplicht zijn voor projecten in de publieke sector: Mapei-producten voldoen ook aan de eisen die in dit protocol worden beschreven. 

 

 

usgbc-logo      gbc-italia

Mapei technologie

We hebben het concept "Geen Innovation" ontwikkeld en dit toegepast op alle producten die, naast het voldoen aan de eisen van de LEED-voorschriften en de belangrijkste certificeringsinstituten, ook over andere kenmerken beschikken om het milieucomfort te verbeteren in de ruimtes waar ze zijn toegepast en de gezondheid van gebruikers beschermen. Echte technologische doelstellingen die u alleen in Mapei-producten zult vinden. 

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen