Een Environmental Product Declaration is een compleet rapport, opgesteld volgens internationale normen (zoals ISO 14025, EN 15804, etc.), dat de effecten documenteert die een product heeft op het milieu tijdens zijn levenscyclus, door deze effecten volgens de  vastgelegde LCA (Life Cycle Assessment) methodes te meten.
Een analyse van de levenscyclus van een product is daarom een evaluatie van de milieu-impact van het product in alle verschillende fases van zijn levensduur: van de winning van de grondstoffen waaruit de formule bestaat, het transport ervan naar de fabriek, naar de productieafdeling, naar de verpakking, naar afvalmaterialen, naar het transport van het eindproduct naar de distributeur tot de definitieve verwijdering van het product.
 
Een EPD bevat informatie over de impact van een product op onder andere de opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen (Global Warming Potential, ook bekend als Carbon Footprint), aantasting van de ozonlaag, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, eutrofiëring (abnormale groei van levende organismen zoals algen, die bijdragen aan een verarming van de aquatische fauna), verzuring als gevolg van verontreinigende stoffen (oorzaak van zure regen). 
epd
EPD’s zijn in de bouwsector een hulpmiddel voor architecten, ontwerpers, aannemers en andere inkopers, om de kenmerken zoals duurzaamheid en milieu impact van een product beter te begrijpen. Certificeringsinstanties en protocollen voor gebouwen, zoals LEED en BREEAM, hebben de criteria voor duurzaamheid geïmplementeerd en specifieke eisen gesteld aan constructies op basis van de LCA-methode. Ook eisen architecten en "groene" openbare afnemers (GPP, Green Public Procurement, nu verplicht in verschillende EU-landen, waaronder Italië) producten die voldoen aan de internationale normen inzake duurzaamheid.
 

EPD’s zijn de beste manier om de milieu prestatiekenmerken van een product te demonstreren en presenteren. 

LCA-nl

Er zijn verschillende soorten EPD’s: 
standaardgemiddeld en model.

Standaard EPD
Individuele EPD's voor een specifiek product, opgesteld door een individuele fabrikant. Het bevat informatie die specifiek is voor dat specifieke product. De voorbereiding en het onderhoud van elk document is kostbaar, omdat het moet worden bijgewerkt en een nieuwe editie moet worden gepubliceerd telkens wanneer de formule en de grondstoffen worden gewijzigd.
Gemiddelde EPD
Gemiddelde EPD’s zijn opgemaakt voor specifieke productgroepen, waarin goed gedefinieerde producten worden vergeleken met gelijke functies, opgesteld door verschillende bedrijven. Ze worden vaak door bedrijfsverenigingen gepubliceerd en bevatten bepaalde product categorieën. Deze EPD beschrijft de gemiddelde impact op het milieu van de producten en fabrikanten die hebben deelgenomen aan het verzamelen en analyseren van de relatieve gegevens. 
Model EPD
Dit type wordt gestructureerd volgens de chemische samenstelling en dekt alle producten die binnen een bepaald bereik van formuleringen en toepassingen vallen. Aangezien de milieueffecten in een gebouw van een van deze bovengenoemde producten over het algemeen zeer laag zijn, zou een meer verfijnde differentiatie van de producten de architecten niet voldoende informatie geven vanwege de enorme complexiteit van een bouwsysteem.

Model EPD’s zijn ontwikkeld door FEICA (Associatie van Europese lijm en kitten industrie) en EFCA (Europese Federatie van beton hulpstoffen) volgens een “worst case scenario” benadering.

EPD’s van FEICA en EFCA zijn gecertificeerd en gepubliceerd door het Duitse IBU.


De Mapei producten die recent een EPD hebben gekregen

EPD verklaringen worden op de productpagina gepubliceerd.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Mapei Sustainability Afdeling.

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen