sistemska rešenja
proizvodi
zaštita životne sredine
Potrebna količina materijala
Ovu alatku koristiti za izračunavanje potrebne kolilčine mase za fugovanje i zaptivanje. Prikazana potrebna količina je orijentaciona i zavisi od drugih faktora na mestu ugradnje.
Fug mase
Elastične mase 
Mapei SRB d.o.o. Save Kovačevića bb - 11 309 Beograd - Leštane - Fax +381 11 4046 971 - office@mapei.rs