Уведомление до общността в съответствие с чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване и оценка на въздействие върху околната среда

25 март 2021 г.

„МАПЕИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: разширение на производствената дейност – обособяване на помещение с инсталация за производство на течни добавки за бетонови смеси и измиване на оборотни пластмасови 1м3 контейнери IBC.

Характеристика на инвестиционното предложение: Разширение на производствената дейност – обособяване на помещение с Инсталация за производство на течни добавки за бетонови смеси и измиване на оборотни пластмасови 1м3 контейнери IBC. Инвестиционното предложение е свързано с монтирането на разбъркващо устройство за смесване и разреждане на течни добавки за бетонови смеси /миксер/ в съществуващата складова зона.

Изходните суровини за производството на течни добавки ще се доставят в автоцистерни /in bulk/ и ще се разфасоват в IBC контейнери. Последните ще бъдат съхранявани в складовото помещение, предвидено за производство на течни добавки.

Инсталацията за производство на течни добавки включва везни, помпа, разбъркващо устройство и автоматизирана система за управление.

В чист, предварително приготвен за производство IBC контейнер, по определена рецепта и с помощта на помпа, се претегля необходимото количество основна суровина, след което се добавя съответното количество вода. Смесването на водата и основната суровина става в IBC контейнера с помощта на разбъркващото устройство при зададена скорост. По време на разбъркването се прибавят допълнително микро добавките – предварително ръчно претеглени на везна със съответния обхват.

Производственият процес продължава автоматично до достигане на необходимото време за разбъркване. IBC контейнерът с произведения разтвор се обозначава по действаща работна инструкция – наименование на продукта, дата на производство. По този начин е готов за експедиция.

Предвижда се да бъдат измивани оборотно използваните IBC контейнери, които се връщат от клиентите след употреба на готовите продукти.

Местоположение: Складовата зона, където ще бъде разположена инсталацията за производство на течни добавки за бетонови смеси и измиване на оборотни пластмасови 1м3 контейнери IBC е част от сграда и имот, които са собственост на „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и се намират в УПИ № XIX – 1189, намиращ се в квартал „Източна индустриална зона“, Община Русе, съгласно одобрена скица от община Русе, одобрена със заповед на Кмета на Община Русе № РД-01/3146/06.07.2009г.

Лице за контакт: Боян Костадинов Петков, тел. +359 888 492 372

Всички, които желаят да изразят мнение и/или становище могат да го направят писмено на адрес: гр. Русе, ПК 7009, бул. „България“ №133

Дата: 24.03.2021 г.

Утвърдил:

Пламен Петров

Управител Мапеи България ЕООД

 

Свързани документи

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei