Правилно разпределение на лепилото и техниката на двойното обмазване

03 април 2021 г.

Плочките стават все по-големи и полагането им става все по-сложно

В сектор, който се развива в съответствие с най-новите тенденции и изискванията на пазара, който е все по-взискателен и внимателен към детайлите, изборът на подходящото лепило е от основно значение за получаване на качествената облицовка, която желаете.

Разпределянето на лепилото, методът на двойно обмазване, изборът на правилната назъбена маламашка, използването на продукти, които не са опасни за апликаторите, крайните потребители и околната среда, да не говорим за спазването на UNI и / или международните стандарти – всичко това е отговорът на развитието на пазара на плочки, особено на тези с голям формат.

В ерата на керамичните плочки с големи размери (до 320x160 см) правилното разпределение на лепилото се превърна в силно обсъждан въпрос. Тази концепция е въведена преди няколко години и сега се споменава редовно в техническите спецификации и насоки от водещи производители на керамични плочки и продукти, използвани за полагането им. Докато експертите го смятат за много важен въпрос, апликаторите не винаги са склонни да го приемат напълно. Нека се опитаме да хвърлим светлина върху това, за което говорим.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБМАЗВЕНЕТО НА ПЛОЧКИТЕ И ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

При монтиране на керамични плочки с лепило (класифицирано съгласно EN 12004 и с маркировка CE), една от основните цели, които трябва да се постигне, е да се гарантира, че лепилото покрива възможно най-голяма площ на плочките, така че да се използват техните експлоатационни характеристики колкото се може повече. С прости думи, за всеки изглежда очевидно, че колкото по-голямо е количеството повърхност, покрито с лепилото (т.е. контактната площ между лепилото и задната страна на плочките), толкова по-високи са експлоатационните характеристики и свойства на финишното покритие. Да си припомним, че с термина керамично покритие имаме предвид система, включваща керамични плочки, монтирани на подходяща основа с подходящото за тях лепило или друг строителен разтвор и фугираща смес за фугите - определение, което се появява в италианския стандарт UNI 11493-1.

 

ГОЛЕМИЯ ФОРМАТ И ПРАВИЛНОТО ОБМАЗВАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

Това, което направи този въпрос още по-важен, тъй като размерите на плочките се увеличиха, беше нарастващата трудност при изпълнението на това изискване, особено при плочки, които имат все по-голяма повърхност, която понякога не е идеално равна. Ако считаме, че адхезията (якостта на свързване) е едно от най-важните изпитвания, които лепилата трябва да преминат, когато преминават през процеса на класификация, за да се съобразят с международните стандарти (която се измерва чрез директни тестове с изтегляне на опън съгласно метода, описан в EN 1348), става ясно, че за да се използват експлоатационните свойства на лепилото, декларирани от производителя и тествани в съответствие със съответните стандарти, е важно колкото се може повече от повърхността на плочката да бъде покрита от лепилото (в идеалния случай 100%).

Следователно крайното представяне на керамичното покритие е право пропорционално на площта на контактната повърхност между лепилото и плочките.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБМАЗВАНЕТО

Кои са другите основни причини, поради които размерът на контактната повърхност между лепилото и плочките е толкова важен? Първо и най-важното, липсата на въздушни джобове в слоя лепило може да предотврати счупването на плочките, ако са подложени на концентрирани натоварвания, особено в случай на тънки плочки, които имат по-ниско ниво на якост на огъване в сравнение с традиционните по-дебели плочки (NB според гореспоменатото Стандартите UNI 11493-1, тънки плочки / плочи са тези с максимална дебелина 5 mm). Плътният слой лепило (което означава слой без въздушни джобове) гарантира, че натоварванията се разпределят равномерно през опорните слоеве, които, ако са в съответствие със спецификациите на съответните стандарти, имат способността да издържат на това натоварване.

Правилното обмазване на плочките е важно и когато се монтират на външни повърхности или на повърхности, постоянно в контакт с вода. Обмазването на плочките с лепилото е обратно пропорционално на количеството въздушни джобове; колкото по-малко са въздушните джобове в повърхността, толкова по-малко е пространството, където стоящата вода може да се събере и да доведе до проблеми / рискове, свързани с цикли на замръзване-размразяване (в случай на външно облицоване), излугване и агресия към слоя лепило (като ние считаме, че водата също е средство за транспортиране на вещества, които потенциално могат да повредят лепилото, използвано за монтиране на плочките).

Поради всички тези причини е ясно, че колкото по-голям процент от задната страна на плочката е покрита с лепило, толкова по-добър е крайният резултат. Пълен слой лепило (100% обмазване), от друга страна, е много важен аспект при монтиране на плочки с големи размери (според гореспоменатия стандарт, плочки с голям размер са тези с едната страна с размери повече от 60 см) и / или тънки плочки и при монтиране на плочки върху външни повърхности (включително върху фасади) или върху повърхности в постоянен контакт с вода. 

ДВОЙНОТО ОБМАЗВАНЕ

За да се постигне плътно полагане на керамичното покритие, се предписва методът на двойно обмазване за монтиране на плочки, т.е. нанасяне на лепилото върху основата и върху задната страна на плочките с подходяща назъбена маламашка.

Методът на двойно обмазване се препоръчва, когато компактността на слоя лепило и липсата на въздушни джобове под плочките - тоест да има „пълно” монтажно легло - са съществени изисквания, които обикновено е трудно да се изпълнят с помощта на конвенционалните методи чрез еднократно обмазване, тоест чрез нанасяне на лепилото само върху основата.

Важно е да се отбележи, че създаването на „пълно” монтажно легло може да бъде постигнато или улеснено чрез предписване на използването на лепила с висока обмокряемост: лепила, специално формулирани, за да увеличат капацитета си на обмазване и в резултат на това да увеличат размерът на контактната площ при същите условия в сравнение с традиционните лепила. Този резултат се получава чрез разработване на лепила с модифицирана реология, тоест лепила, които се разпределят по задната страна на плочките по-лесно по време на нанасяне и след това, когато плочките се поставят на място след монтажа, без да се влияе нито върху тяхната стабилност на ивиците, нито върху дебелина на слоя лепило, включително при монтиране на тежки плочки.

Ключовите аспекти, които трябва да се вземат предвид при предписване на метода на двойно обмазване или, по-общо, когато целта е да се създаде „пълно” монтажно легло, са следните:

  • вида и размера на плочките (дължина на страните, дебелина, профилът на задната страна): необходим е плътен слой за плочки с големи размери, плочки с неравна задна страна и за тънки плочки;
  • характеристики на монтажната повърхност (необходим е плътен слой, например при монтиране на плочки върху фасади);
  • високи механични натоварвания и напрежения, действащи върху плочките (зони, подложени на интензивен и / или интензивен трафик);
  • високи термично-хигрометрични натоварвания и напрежения, действащи върху плочките;
  • специални изисквания за издръжливост и безопасност;
  • нагрети основи: топлината се предава по-ефективно през пълен слой. 

 

ПРАВИЛНИЯТ ПОДХОД КЪМ ТЕХНИКАТА НА ДВОЙНО ОБМАЗВАНЕ

За да бъде методът на двойно обмазване по-ефективен, той трябва да се извърши правилно. Проведени са различни тестове, за да се определи най-ефективният метод и да се получат възможно най-добрите ползи.

Установено е, че е по-добре лепилото да се нанася успоредно на късата страна на плочката (за плочки, които не са квадратни) и в една и съща посока върху основата и от задната страна на плочката (не нанасяйте лепилото в кръстосан модел между основата и плочката; въздушните мехурчета могат да се задържат в кръстосаните области).

Причината, поради която е по-добре да нанесете лепилото успоредно на късата страна, е, че спомага за изхвърлянето на въздуха чрез потупване при позициониране на плочките на място, като създава по-кратък път за излизане на въздуха. Също така е установено, че последните модели назъбени маламашки (с наклонени прорези) са по-добри в разпределението на лепилото и могат да разпръснат повече лепило в сравнение с традиционните маламашки с квадратни, триъгълни или полукръгли прорези, особено при нанасяне на лепило върху основата. Формата на маламашка, която да се използва, зависи от споменатите по-горе фактори (плоскостта и характеристиките на основата, размера на плочките и необходимата дебелина на слоя лепило).

Например, от поредица от тестове, проведени в лабораториите за проучвания и изследвания на Mapei, е установено, че за полагане на плочки с дължина на дългата страна повече от един метър най-добри резултати (върху плоска основа) са получени с помощта на маламашка с квадратни прорези 10 mm за основата и маламашка с квадратни прорези 3 mm за задната страна на плочките. Като нивото на обмазване е било проверено, след като плочките са били позиционирани на място чрез почукване с ръчни инструменти или електроинструменти (като вибрираща лапа).

Обсъжданите концепции се съдържат в националните стандарти в много страни, като стандартите DIN 18157 част 1 или DIN 18157 част 3 в Германия.

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ НА MAPEI ЗА ЛЕСНО И ЕКО УСТОЙЧИВО ПОЛАГАНЕ

През годините са формулирани от MAPEI все по-голям брой ниско вискозитетни, силно тиксотропни лепила, характеризиращи се с тяхната лекота и бързина на нанасяне. Лепилата като ADESILEX P9 (особено след наскоро променената формула), KERAFLEX, KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 и ULTRALITE S1 QUICK са много меки и кремообразни по време на нанасяне, но въпреки това са устойчиви на вертикално приплъзване, имат отлична стабилност на ивицитата и устойчивост на приплъзване, дори при полагане на тежки плочки.

Това е резултат от количеството усилия и ресурси, положени за изследвания и научни разработки от Mapei. Това означава интензивни изследвания и развитие в името на иновациите и устойчивостта, теми, на които Mapei обръща голямо внимание. Mapei също така е особено ангажиран със здравето и безопасността както на апликаторите, така и на крайните потребители на продуктите.

Продуктите на Mapei не влияят на въздуха в помещенията в домовете ни и гарантират здраве и комфорт. Цялата инсталационна система се оценява от LCA (оценка на жизнения цикъл), за да се измери въздействието на продуктите върху околната среда през целия им жизнен цикъл: от извличането на суровините до транспортирането им до завода, производството, опаковането, отпадъчни материали, доставката до дистрибутора до окончателното им обезвреждане.

Повечето лепила и фугиращи смеси Mapei са сертифицирани с логото EMICODE EC1PLUS, което гарантира продукти с много ниски емисии на летливи органични съединения (VOC). Подходът LCA ни позволява да измерим колко устойчив е даден продукт за околната среда, а резултатите се предават чрез декларации за екологични продукти (EPD), документи, проверени и заверени от орган на трета страна.

Ангажиментът на Mapei за устойчивост означава и използване на рециклирани материали. Иновативни продукти с високо качество и висока издръжливост, свеждащи до минимум производството на отпадъци, които трябва да се изхвърлят и намаляващи търсенето на естествени материали, които не съдържат опасни вещества и имат много ниски емисии на ЛОС: това са всички аспекти, които правят продуктите на Mapei за керамика по-устойчиви .

 

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

Не винаги е необходимо да полагате плочки, използвайки метода на двойно обмазване. В много случаи нанасянето на лепило само върху основата е достатъчно, за да се получи добро покритие на задната страна на плочките, особено когато се използват лепила с висок капацитет на обмокряне (например за плочки с малък или среден размер, за да се монтират плочки върху вътрешни повърхности, подложени на лек трафик или за инсталиране на плочки върху вътрешни вертикални повърхности).

Независимо от други фактори, които влияят на процеса, монтирането на плочки с голям размер е по-ефективно, когато се използва методът на двойно обмазване.

Забелязано е, че ако лепилото се нанася по кръстосан метод, в него се образуват въздушни джобове; следователно този метод на приложение трябва да се избягва.

как-се-лепят-плочки

Използването на маламашка с правилния размер е много важно, за да се създаде плътен слой лепило. За задната страна на плочките трябва да се използва по-малка маламашка, за да се намали теглото им и да се улесни боравенето с тях.

Използването на маламашка по-малка от необходимата може да остави участъци без подходящо количество лепило.

Лепилата с подобрена реология улесняват създаването на цялостен монтажен слой. Благодарение на тяхната специфична консистенция те имат отлична стабилност на ивиците и устойчивост на приплъзване, те могат да се нанасят в по-дебели слоеве (до 15 мм, в зависимост от вида на лепилото), имат по-добра обмокряща способност и имат по-добри експлоатационни свойства и деформируемост ( клас S1 или S2 съгласно EN 12004).

Вземете под внимание отвореното време на лепилото, за да избегнете образуването на „коричка“ преди монтажа на плочките, което след това би имало отрицателен ефект върху крайната му якост на залепване (особено в случая на големи плочки в горещо и / или сухо време). По-добре е да използвате лепила с удължено отворено време (клас E съгласно EN 12004), особено при горещо време. По време на студено време, от друга страна, и при монтиране на плочки върху непоглъщащи основи, по-добре е да използвате бързосвързващи се лепила (клас F), в противен случай може да отнеме твърде много време, докато лепилото изсъхне и се стегне напълно при монтаж на плочки с голям размер върху непоглъщащи основи.

 

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei