Мапеи България съдейства на дипломанти за техните дипломни работи

Доминик Попов и Дамян Максимов от специалност Индустриален мениджмънт в Технически университет София разработиха дипломните си проекти, използвайки реални казуси в българското дружество на Мапеи

 

28 септември 2021 г.

Дипломната работа на Дамян изследва и анализира планирането на производствения процес. Той предлага внедряване на компютърна система за анализ и контрол на качествените показатели на продуктовата гама в производствената база, и оптимизация на технологичните процеси с цел съкращаване на времето на производствения цикъл за всяка партида.

Доминик Попов, в своята дипломна работа, също предлага решения за оптимизиране на производствените процеси. Неговият фокус, обаче, е върху системите за управление във всички отдели. Изследвани са също оптимизиране на логистичните процеси, разположението на използваните силози, увеличаване на производствения капацитет чрез  проектиране и внедряване на нова производствена линия, включваща интелигентни системи на мониторинг на процесите.

Мапеи България разглежда участието си в процеса на обучение на млади специалисти като инвестиция в бъдещето. Затова дружеството е отворено и имплементира инициативи, като стажантската програма Mapei Award.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei