DYNAMON EASY 170

DYNAMON EASY 170

Суперпластифицираща химична добавка за бетон.

Dynamon Easy 170 е силно водонамаляваща добавка за бетон на основата на лигносулфонат и BNS полимери. 

Области на употреба:
Dynamon Easy 170 се препоръчва за намаляване на водата и за приготвяне на вискокачествен бетон.
Dynamon Easy 170 е подходящ за производството на бетон с широк обхват класове на слягане (консистенция) и се препоръчва за бетонови смеси, при които се изисква висока обработваемост, якост и дълготрайност.

Dynamon Easy 170 може да се използва успешно за приготвяне на различни класове бетон, когато се изискват следните свойства:
• Повишена обработваемост;
• Подобрена изпомпваемост;
• Водоредуциране;
• Намалено отделяне на вода от бетона;
• Подобрение характеристики по отношение втвърдяване на сместа, както и на крайното покритие;
• Добър повърхностен вид.

Документация

Техническа Карта
Изтегляне
Информационен лист за безопасност
Декларация за експлоатационни показатели
Изтегляне

DYNAMON EASY 170 е част от сериите:

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei