PRIMER SN

PRIMER SN

Двукомпонентен, епоксиден, запълващ грунд без разтворители. Primer SN е специално разработен за подобряване на свързването на епоксидни и полиуретанови смоли, използвани за защита и покритие на индустриални подове и бетонни панели.

Primer SN се характеризира със способността да прониква добре в основата и може да се използва върху основи, които са леко влажни (максимално ниво на влажност 4%). Възможно е също да се направи предварително изравняване на повърхности, които са леко грапави като се нанесе слой Primer SN , смесен с максимум 50% Quartz 0,5 . Ако е необходимо (при пукнатини или смесени основи, като бетон/керамика или бетон/естествени камъни и др.), слоят може да се подсили като се използва стъклофибърна мрежа Mesh 320 , за да се разпредели равномерно напрежението, което създава основата.

Може да се оцветява с MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Съотношение на смесване: компонент A : компонент Б = 80 : 20.
Цвят на сместа: неутрален.
Консистенция на сместа: вискозна течност.
Плътност на сместа (кг/м³): 1500.
Вискозитет на сместа (mPa·s): 1 100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Жизненост: 30 минути.
Температурен диапазон на приложение: от +8°C до +35°C.
Готов за лек пешеходен трафик при +23°C и 50% R.H.: 24 часа.
Време за окончателно втвърдяване: 7 дни.
Съхранение: 24 месеца в оригиналната запечатана опаковка.
Нанасяне: маламашка.
Разход: 0,3-0,7 кг/м² на слой, в зависимост от хигроскопичността и характеристиките на основата.
Опаковка: комплекти от по 20 кг. (А+Б); комплекти от 5 кг. (A+Б).

Документация

Техническа Карта
Изтегляне
Информационен лист за безопасност
Декларация за експлоатационни показатели
Изтегляне

Последни проекти PRIMER SN

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei