En er en komplet rapport, udfærdiget i henhold til internationale standarder (som ISO 14025, EN 15804 etc.), som dokumenterer den indvirkning, et produkt har på miljøet i hele dets livscyklus ved at måle effekterne i henhold til standardiserede LCA (Life Cycle Assessment) metoder.
En analyse af et produkts livscyklus er derfor en evaluering af et produkts miljøpåvirkning i de forskellige faser af produktets liv: Fra udvinding af råmaterialer, der bruges til produktets formulering, over transporten til produktionsanlægget og fremstillingsprocessen inklusive emballering og affaldsprodukter til transporten af det færdige produkt til distributøren og den endelige brug og bortskaffelse.
Produkter anses for at have mange forskellige miljøpåvirkninger: Fra de mest velkendte som global opvarmning forårsaget af drivhusgasser (globalt varmepotentiale, også kendt som carbon footprint), til effekter som eutrofiering (unormal vækst af vandlevende organismer som alger på grund af reduceret densitet af vandbaseret fauna), reduktionen af ozonlagets tykkelse, omdannelsen af forurenende stoffer til syreholdige stoffer (som kan forårsage syreregn), en reduktion i mængden af naturressourcer og mange flere.
I byggesektoren kan EPD'er hjælpe arkitekter, udviklingsingeniører og andre indkøbere til en bedre forståelse af et produkts bæredygtige karakteristika og dets indvirkning på miljøet. Certificeringsorganer og protokoller for bygninger som fx LEED og BREEAM, har implementeret kriterier for bæredygtighed og specifikke krav til konstruktioner baseret på LCA-metoden. Derudover har arkitekter og 'grønne', offentlige indkøbere nu i en række EU-lande pligt til at kræve, at produkter overholder internationale standarder for bæredygtighed.

EPD’er er den bedste måde at præsentere og demonstrere et bestemt produkts miljømæssige karakteristika på. 

ciclo-di-vita

Der er forskellige typer EPD'er: 
standardgennemsnit og model.

Standard EPD
Individuelle EPD’er der dækker et specifikt produkt fremstillet af en individuel producent. De rummer information, der er specifik for det enkelte produkt, og forberedelsen og vedligeholdelsen af hvert dokument er kostbart, da det skal opdateres, og en ny udgave skal offentliggøres, hver gang formuleringen og råmaterialerne ændres.
Gennemsnits-EPD
En EPD forberedt og beregnet til at dække et bestemt produktområde med ensartede funktioner. Den kan omfatte produkter fra forskellige producenter og offentliggøres normalt af handelsorganisationer for at dække bestemte kategorier af produkter. Den indeholder den gennemsnitlige indvirkning på miljøet hos de produkter og producenter, der har deltaget i indsamling og analyse af de relevante data.
Model EPD
Denne type er opbygget i henhold til kemisk sammensætning og dækker alle produkter, der falder ind under et bestemt udvalg af formuleringer og anvendelser. Da miljøpåvirkningen inde i en bygning fra et enkelt af ovennævnte produkter generelt er meget lav, ville en mere detaljeret differentiering af produkterne ikke give arkitekter nogen væsentligere oplysninger på grund af den enorme kompleksitet af et bygningssystem.

Model EPD'er er udviklet af FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry) og EFCA (European Federation of Concrete Admixtures) ud fra en worst case scenario-tilgang.

EPD’er af FEICA og EFCA bliver certificeret og publiceret af den tyske programadministrator IBU.

Kontakt Mapeis afdeling for miljø og bæredygtighed for yderligere oplysninger.

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei