Certificeringer

Vores kontrolsystem for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Det er moderselskabet i Norge, Mapei AS, som er certificeret, og resten af organisationen i Norden arbejder i henhold til ISO.

Mapei AS’ kvalitetsstyringssystem blev første gang certificeret i henhold til NS EN ISO 9001 i 1994. 

Sammen med certificeringen ifølge NS EN ISO 14001 (styresystem for miljø) og NS EN ISO 45001 (styresystem for arbejdsmiljø) udgør dette et komplet system for ledelse og kontrol. Nye standarder for NS EN ISO 9001 og NS EN ISO 14001 blev publiceret i september 2015. I november 2015 blev Mapei AS, som første selskab i Norge, certificeret i henhold til både NS EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.

Mapei AS blev certificeret i henhold til NS EN ISO 14001 i marts 2002 og ISO 45001 i 2018. DNV GL AS er virksomhedens certificeringsorgan. Akkrediteringsnummeret er MSYS 002.
NS EN ISO 9001
ISO 45001 Ledelsessystemer for arbejdsmiljø
NS EN ISO 14001

Produkter og systemløsninger: certifikater og mærkning

MAPEI PRODUKTER OG SYSTEMER LEVER OP TIL KRAVENE FRA DE EUROPÆISKE BYGGEPRODUKTSREGULATIVER (CPR 305/2011)

Alle byggevarer omfattet af en specifik, harmoniseret teknisk specifikation er i overensstemmelse med det europæiske byggeproduktregulativ (CPR 305/2011/EU) og er CE-mærket på emballagen.

Kunderne kan til disse produkter hente den relevante Declaration of Performance (DoP) fra den dedikerede side for hvert produkt. For at forenkle identifikationen af produkter med CE-mærkning og deres relevante referencestandarder har vi anvendt specielle logoer i kataloget og på de tekniske datablade.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEI-PRODUKTER OG SYSTEMLØSNINGER DER LEVER OP TIL KRAVENE I DE EUROPÆISKE MARINEUDSTYRSDIREKTIVER 2014/90/EU OG EU/2015/559 (MED).

Produkter, der overholder MED, er mærket med et specielt logo i kataloget og på de tekniske datablade. Overensstemmelseserklæringer og certifikater for de produkter, du køber, kan rekvireres hos marine@mapei.it
   
        
logo-marine

 

 

PRODUKTER OG SYSTEMER TESTET OG KLASSIFICERET I HENHOLD TIL EUROPÆISKE STANDARDER

Specielle logoer på pakker og teknisk dokumentation angiver Euronorm-referencen, der dækker test og klassificering af hvert enkelt produkt.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Bæredygtige produkter

 

 

Mapei-produkter der er certificeret til at have lille udslip af flygtige organiske forbindelser og mærket med frivillige og obligatoriske ordninger, garanterer kvaliteten af luften inden døre og bidrager dermed til sundheden hos dem, der skal arbejde med produkterne, og til brugerne af bygningerne

Mapei studerer også den komplette livscyklus for produkterne ved brug af LCA-metoden, der dokumenterer deres indvirkning på miljøet, fra råmaterialefasen til den endelige bortskaffelse. Resultaterne kommunikeres ud via EPD-er (Environmental Product Declarations) for at garantere fuld transparens og modvirke den såkaldte greenwashing.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Miljøprogrammer

I Storbritannien lancerede man i 1990 BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), som er en protokol for bæredygtige byggemetoder, hovedsageligt i Storbritannien og i de skandinaviske lande.

Ved at vedtage denne protokol, og takket være deres EDP og meget lave udslip af VOC, hjælper Mapeis produkter med at opnå relative points.

 

 

breeam-logo

Mapei-teknologi

Mapei har udviklet flere koncepter, der giver brugerne mulighed for at vælge produkter, som lever op til de vigtigste certificeringskrav, og derudover bidrager til at forbedre miljøet, hvor de anvendes, og/eller forenkler selve byggeprocessen. Dette er teknologiske målsætninger, som du kun finder i Mapeis produkter.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei