Persondatapolitik 

PERSONDATAPOLITIK FOR MAPEI.DK
Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive, hvordan denne hjemmeside administreres, og hvordan personoplysningerne på besøgende/brugerne af hjemmesiden anvendes. Denne persondatapolitik har også til formål at orientere om den registreredes rettigheder i henhold til artiklerne 13 og 14 i forordningen (EU) 2016/679 (i det følgende benævnt "GDPR").
Denne persondatapolitik gælder udelukkende for Mapei Denmark A/S’ hjemmeside, og ikke for andre hjemmesider, som brugerne kan få adgang til via links.
 
Mapei Denmark A/S
CVR-nr- 33 35 85 04
Park Alle 14
6600 Vejen
(virksomheden)

Behandling defineres som: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse jf. GDPR artikel 4, nr. 2.
 
Derfor informerer virksomheden dig som den registrerede om, at dataene, ifølge GDPR-artikel 13 og 14, behandles med det formål, der er angivet nedenfor, manuelt og/eller med support fra IT eller telematiske midler. 

1. Formål med databehandlingen 
 
Dataene behandles i overensstemmelse med GDPR-bestemmelserne med følgende formål:
 
- SURF-INFORMATIONER: Imens de it-systemer og softwareprocedurer, der er indført for at kunne køre denne hjemmeside, udfører deres rutinemæssige opgaver og funktioner, indsamler de visse personlige oplysninger, som implicit overføres ved brug af internetkommunikationsprotokoller. Oplysningerne, der falder ind under denne kategori, er: IP-adresser, typen af ​​browser, operativsystem, domæne og hjemmesideadresser, der bruges til at få adgang til eller forlade hjemmesiden, oplysninger om siderne på hjemmesiden, som brugeren har besøgt, tidspunktet for brug af hjemmesiden, hvor længe brugeren bliver på hver side, en intern ruteanalyse og andre parametre om brugerens operativsystem og it-miljø. Disse tekniske informationer indsamles, sammenlægges og bruges helt anonymt. Disse data behandles med det formål at tillade og kontrollere en korrekt brug af hjemmesiden samt for at indsamle anonyme, statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden, og vil blive slettet umiddelbart efter behandlingen.

- INFORMATIONER, SOM LEVERES FRIVILLIGT AF BRUGEREN. Data, der leveres frivilligt af brugeren, behandles kun i det omfang, hvor brugeren giver sit samtykke til behandlingen og til følgende formål:

     - BETINGELSER FOR TJENESTER: For at få adgang til visse tjenester, som tilbydes på denne hjemmeside, så som tilmelding til kurser, konferencer eller seminarer, download af software, opbevaring af projekter og produktberegninger eller modtagelse af nyhedsbreve, bliver den besøgende bedt om at registrere sig på hjemmesiden og dermed oprette en personlig konto. Når brugeren registrerer sig på hjemmesiden, bliver brugeren bedt om frivilligt at afgive personlige oplysninger ved at udfylde et registreringsskema, fx fornavn, efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer til mobil- og/eller fastnettelefon, arbejdsområde og jobtitel. Endelig vil valgfri, tydelig og frivillig afsendelse af e-mails til adresserne, angivet på denne hjemmeside, føre til, at afsenderens personlige oplysninger bliver erhvervet (eksempelvis: fornavn, efternavn og e-mail adresse). Personlige oplysninger, der leveres frivilligt, anvendes til at oprette en brugerkonto og til andre formål, der er strengt nødvendige for og/eller forbundet med levering og korrekt administration af de ønskede ydelser, samt til at besvare spørgsmål, stillet af brugeren på et uforpligtende grundlag, via hjemmesiden, e-mail eller andre tilgængelige kommunikationssystemer.

    - MARKETING. At sende e-mails med vores nyhedsbrev eller andre informative meddelelser og med salgsfremmende og/eller markedsføringsmæssige formål.

    - PROFILERING. Til profileringsformål i sammenhæng med markedsundersøgelser og statistiske analyser. Denne kategori omfatter også aktiviteter, der er forbundet eller sammenhængende med profilering af brugere, til at identificere deres smag, præferencer, vaner, behov og valg, for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres af Mapei-koncernen.

2. Dataoverførsel 
 
Data behandles fortroligt af medarbejdere i og samarbejdspartnere til Mapei Denmark eller selskaber i Mapei-koncernen.
Data kan også behandles af virksomheder, der på vegne af Mapei Denmark eller Mapei-koncernens virksomheder leverer tekniske og organisatoriske tjenester. Disse virksomheder er direkte samarbejdspartnere til Mapei-koncernens virksomheder og fungerer som databehandlere. Listen over databehandlere opdateres løbende og er tilgængelig på forespørgsel ved at sende en meddelelse til ovennævnte adresse eller en e-mail til privacy@mapei.dk.
 
3. Typen af overført data og konsekvensen af et fravalg
 
DATA, SOM BEHANDLES FOR AT LEVERE TJENESTER, DER TILBYDES PÅ HJEMMESIDEN
For at få adgang til visse tjenester, der tilbydes på hjemmesiden (fx tilmelding til kurser, konferencer eller seminarer, download af software, opbevaring af projekter og produktberegninger eller modtagelse af nyhedsbreve), er det nødvendigt at levere personlige oplysninger. Hvis brugeren fravælger at levere de nævnte oplysninger, vil Mapei Denmark være ude af stand til at levere den nødvendige service.
 
DATA, SOM BENYTTES TIL MARKEDSFØRING
For at behandle data til markedsføringsformål, skal Mapei Denmark have en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse.
 
Ved at give samtykke til databehandling til markedsføringsformål, accepterer den registrerede specifikt salgsfremmende, kommercielle og markedsføringsmæssige formål (herunder de efterfølgende administrative og forvaltende aktiviteter) og tillader udtrykkeligt  behandlingen af data (de metoder, der anvendes til processen, kan være: Samtaler med operatører eller andre ikke-elektroniske operatører, ikke telematiske eller understøttet af automatiske, elektroniske eller telematiske mekanismer og/eller procedurer, og hvor de midler, der anvendes til processen, er e-mail, fax, sms, MMS, automatiske systemer uden operatør og lignende, herunder elektroniske platforme og andre elektroniske midler) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR og markedsføringslovens § 10.
 
Et fravalg af samtykke til levering af data til behandling i henhold til markedsføringsformål vil ikke forårsage nogle konsekvenser for udførelsen af en kontrakt, forretningsforhold eller andet forhold til brugeren.
 
Den registrerede kan give samtykke til yderligere kommunikation med tredjeparter, der vil behandle den registreredes data til markedsføringsformål. I tilfælde af et fravalg af samtykke til yderligere kommunikation med tredjeparter, der vil foretage databehandlingen med markedsføringsformål, vil konsekvensen være, at der ikke forekommer nogen kommunikation, og dataene vil udelukkende blive behandlet af Virksomheden, hvor den registrerede har givet samtykke til databehandling til markedsføringsformål.
 
DATA, SOM BENYTTES TIL PROFILERING
Virksomheden kan udføre databehandling gennem ”profilering” af markedsføringsmæssige årsager og for at forbedre deres tjenester.
Til en sådan databehandling og med henblik på fuldstændig information henvises til definitionen i art. 4, nr. 4 i GDPR, der definerer "profilering" som "enhver form for automatiseret databehandling af personoplysninger, der består i brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser ".
 
For at udføre profileringsaktiviteten skal Mapei Denmark have modtaget specifikt samtykke fra den registrerede på forhånd.
 
I tilfælde af fravalg af samtykke til profileringsaktiviteter, vil konsekvensen være, at det ikke er muligt for Virksomheden at fortsætte med ovennævnte databehandling. Den registerede kan give samtykke til markedsføringsformål, men undlade at give samtykke til profileringsaktiviteter og/eller videreformidling til tredjeparter, der vil behandle data til profilering. I tilfælde af fravalg af samtykke til profileringsaktiviteter og/eller yderligere kommunikation med tredjeparter, der vil bearbejde data til profileringsaktiviteter, vil konsekvensen være, at Virksomheden ikke foretage profileringsaktiviteter eller kommunikere med tredjeparter, og data behandles udelukkende af Virksomheden, hvor den registrerede har givet samtykke til behandling til markedsføringsformål. De data, der er underlagt profileringsaktiviteter, vil ikke være genstand for offentliggørelse.
 
GENERELLE BETINGELSER
 
Under alle omstændigheder, og selvom den registrerede har givet samtykke til at bemyndige Virksomheden til at følge alle de ovennævnte formål, kan den registrerede når som helst tilbagekalde samtykket. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
Som angivet i artikel 21 i GDPR har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til ovennævnte formål. I så fald behandles personoplysningerne ikke længere til de pågældende formål.

4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande uden for EØS

De indsamlede og behandlede data kan overføres til ovennævnte formål uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. EU's medlemsstater sammen med Norge, Island og Liechtenstein) til:
• Tredjepartsleverandører af it-tjenester og/eller datalagring, også cloud-baseret.
• Mapei-koncernens virksomheder.
Dataene overføres kun i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og når overførselsmetoderne giver tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til dataene, for eksempel:
• i form af dataoverførselsaftale med indarbejdelse af de nuværende standardkontraktklausuler, vedtaget af Europa-Kommissionen for overførsel af personoplysninger af dataansvarlige i EØS til dataansvarlige og databehandlere i retskredse uden tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning eller
• ved tilmelding til EU-U.S. Privacy Shield Framework for overførsel af personoplysninger fra selskaber i EU til selskaber i USA eller en tilsvarende aftale for andre retskredse, eller
• overførsel af data til et land, hvor Europa-Kommissionen har godkendt det pågældende lands databeskyttelsesniveau via dets lovgivning eller
• hvor det er nødvendigt, for at indgå eller udføre en kontrakt mellem Virksomheden og en tredjepart, og overførslen er i den registreredes interesse i forbindelse med denne kontrakt eller
• hvor den registrerede har accepteret dataoverførslen.
 
5. Varighed for databehandling
 
Alle personoplysninger indsamles og registreres lovligt og retteligt til de ovenfor beskrevne formål. Data behandles også ved hjælp af it-systemer og databaser på vilkår, der er i overensstemmelse med disse formål, for at sikre deres sikkerhed og fortrolighed.
Personoplysningerne opbevares i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på en sådan måde, at identifikationen af den registrerede kun er mulig, indtil formålet er opfyldt.
 
6. Dataansvarlig og databehandler
 
Den dataansvarlige er:
Mapei Denmark A/S
CVR-nr- 33 35 85 04
Park Alle 146600 Vejen
 
Som nævnt ovenfor kan data også blive behandlet af samarbejdspartnere til Mapei Denmark eller selskaber i Mapei-koncernen. Data kan også behandles af virksomheder, der på vegne af Mapei Denmark eller Mapei-koncernens virksomheder leverer tekniske og organisatoriske tjenester. Disse virksomheder er direkte samarbejdspartnere til Mapei-koncernens virksomheder og fungerer som databehandlere. Listen over databehandlere opdateres løbende og er tilgængelig på forespørgsel ved at sende en meddelelse til ovennævnte adresse eller en e-mail til privacy@mapei.dk.
 
7. Den registreredes rettigheder
 
Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til virksomhedens be- handlinger af oplysninger om dig.
 
1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
2. Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 
3. Ret til sletning 
I bestemte tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 
4. Ret til begrænsning af behandling 
Du har i bestemte tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
5. Ret til indsigelse 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 
6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i bestemte tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse person- oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig. Kontaktoplysninger til datatilsynet findes på datatilsynet.dk
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte virksomheden på adressen over eller e-mail privacy@mapei.dk.
  
8. Sociale medier plug-ins
 
Denne hjemmeside indeholder plug-ins til visse sociale medieplatforme (så som Facebook). Sociale medier plug-ins er specialværktøjer, der gør det muligt, at integrere funktionerne i sociale medieplatforme direkte på websitet (fx "Like"-funktionen i Facebook) og er angivet med det respektive logo på hver social medieplatform. Når brugeren besøger en side på denne hjemmeside og interagerer med denne plug-in (fx ved at klikke på knappen "Like"), eller hvis brugeren beslutter sig for at skrive en kommentar, sendes de tilsvarende oplysninger direkte af browseren til de sociale medieplatform (i dette tilfælde Facebook), som husker dette. For yderligere oplysninger om formålene, måderne og metoderne, der bruges til at indsamle, behandle og opbevare personlige oplysninger fra den sociale medieplatform, og for oplysninger om, hvordan brugeren udøver sine rettigheder, henvises til privatlivspolitikken for den sociale medieplatform.
 
9. Links til tredjeparts-hjemmesider
 
Fra denne hjemmeside er det muligt at oprette direkte forbindelse til andre tredjeparts-hjemmesider via dedikerede links.
Virksomheden har intet ansvar for den måde, hvorpå personlige oplysninger administreres og behandles af tredjeparts-hjemmesider samt for tredjepartens forvaltning af personoplysninger.
 
10. Cookies

Cookies er informationspakker, som afsendes af en webserver (fx hjemmesiden) til brugerens internetbrowser og automatisk gemmes på brugerens computer. Derefter sendes de automatisk tilbage til serveren, hver gang websitet besøges. Standardindstillingen for næsten alle webbrowsere er at acceptere cookies automatisk. Denne hjemmeside bruger ikke cookies til at overføre personlige oplysninger. Brug af sessionscookies (som ikke er lagret permanent på brugerens computer og annulleres hver gang browseren er lukket) er strengt begrænset til overførsel af sessionsidentiteter, som kræves, for at give hjemmesiden mulighed for at blive brugt sikkert og effektivt. Sessionscookies bruges på denne hjemmeside for at undgå at bruge andre it-teknikker, hvilket kunne være potentielt skadeligt for brugerens privatliv under surfing, og tillader ikke opbevaring af brugerens personlige oplysninger.

Permanente cookies bruges også af denne hjemmeside, det vil sige cookies, der forbliver gemt på computerens harddisk, indtil de udløber eller annulleres af brugeren. Ved at bruge permanente cookies, genkendes brugeren hjemmesiden (eller andre besøgende, der bruger den samme computer) automatisk hver gang, de besøger hjemmesiden. Brugeren kan indstille sin browser, så den accepterer / afviser alle cookies, eller en meddelelse vises hver gang, en cookie foreslås, så brugeren kan beslutte, om den skal accepteres eller ej. Når som helst kan brugeren ændre standardindstillingen og deaktivere alle cookies (det vil sige blokere dem helt) ved at vælge det højeste beskyttelsesniveau. For alle andre oplysninger om karakteristika, typer, metoder og måder at fjerne, annullere eller deaktivere cookies, der findes på hjemmesiden, henvises til den specifikke cookiepolitik.

 

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei