Vilkår & betingelser

VILKÅR & BETINGELSER FOR BRUG AF WWW.MAPEI.COM-WEBSIDEN
www.mapei.com websiden (herefter blot benævnt 'siden') er ejet af Mapei S.p.A (herefter blot benævnt 'Mapei') og er en onlinebaseret informationsservice leveret af Mapei. Brug heraf er kun tilladt ved accept af følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke har til hensigt at acceptere betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge websiden.

 

Ophavsret og varemærker

Indholdet på siden, herunder, men ikke begrænset til, artikler, dokumenter, varemærker, logoer, billeder, grafer og deres layout og tilpasninger, er beskyttet af ophavsrets- og varemærkeregler. Siden kan også indeholde billeder, dokumenter, logoer og varemærker fra tredjeparter, som udtrykkeligt har godkendt Mapeis brug og offentliggørelse på siden. Det nævnte materiale fra tredjeparter er også omfattet af ophavsrets- og varemærkelovgivning. Hvis ikke til personlig brug, er det forbudt at kopiere, modificere, distribuere, offentliggøre eller bruge indhold fra siden uden Mapeis udtrykkelige tilladelse. Det er forbudt at sælge eller distribuere kopier af siden eller dele af den til kommercielle formål.Materiale må kun downloades fra siden, hvis det er udtrykkeligt godkendt og specifikt angivet inden for de forskellige sider på webstedet. Den nævnte bemyndigelse angår kun den personlige og ikke-kommercielle anvendelse af downloadet materiale. Enhver anden form for brug er forbudt.Intet af indholdet på siden kan anses for at have udtrykkelig eller stiltiende autorisation fra tredjepart til at bruge Mapei varemærker, artikler, billeder, grafer, lyde eller andet indhold under privatlivslovgivning, som i de foregående afsnit.

 

Ansvarsbegrænsning

Angående informationerne på siden

Selvom Mapei gør alt for at verificere pålideligheden og nøjagtigheden af den information, der er på websiden, og for at holde de nævnte oplysninger opdaterede, garanterer Mapei ikke rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de nævnte oplysninger og afviser alt ansvar for eventuelle fejl, ufuldstændighed eller manglende præcision. På samme måde kan Mapei ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af oplysningerne på siden.

Angående funktionaliteten af websiden

Mapei kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af afbrydelse, ophold, forsinkelse eller uregelmæssighed i forbindelse med webside på grund af strømmangel, dårlige telefonforbindelser og signaler eller ved en dårlig internettjeneste eller for skader forårsaget af downloadet materiale, hvor det er tilladt, som er indeholdt på siden, herunder skade på elektronisk udstyr forårsaget af vira.

Angående tilstedeværelsen af links

Mapei har intet ansvar for indholdet på andre websider, der er tilgængelige via links på siden, eller for andre websider, der giver adgang til Mapei-siden. Mapei meddeler, at virksomheden ikke har kontrol over indholdet af sådanne websider og som tredjepart ikke kan holdes ansvarlig for deres indhold og materiale, herunder reklamemateriale, der er indeholdt på disse websider eller for de produkter eller tjenester, de tilbyder. De nævnte produkter eller tjenester kan ikke betragtes som sponsoreret, delt eller understøttet af Mapei på nogen måde.

 

Brug til lovlige formål

Brugere må kun bruge siden og dens tjenester til lovlige formål og i alle tilfælde uden at krænke tredjeparters rettigheder. Brugere skal også være særligt opmærksomme på databeskyttelseslove, love om intellektuel og industriel ejendomsret, beskyttelse af persondata, gældende lovgivning vedrørende cyberkriminalitet og lovgivning vedrørende telekommunikation.

 

Registrerede brugere

Enhver bruger, der vil registrere sig på områder, sektioner eller til bestemte tjenester på siden, er forpligtet til at afgive oplysninger, der er fuldstændige, opdaterede, korrekte og relevante for den pågældende bruger. Brugeren skal også rettidigt informere Mapei om ændringer i de personlige oplysninger, der kræves til registreringen. Mapei forbeholder sig retten til at verificere nøjagtigheden af de givne oplysninger og kan nægte brugeren adgang til siden og/eller nogle eller alle dens ressourcer, tjenester eller indhold.

Hvis det er nødvendigt at logge ind for at få adgang til siden eller dele af siden, skal brugeren logge af igen i slutningen af hver session. Mapei forbeholder sig ret til at logge brugere af, hvis deres konto i en betydelig periode forbliver i standby-tilstand. Perioden defineres af et uigenkaldeligt skøn fra Mapeis side.

Hver bruger er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af deres kontonummer, adgangskode og andre data og er også ansvarlig for enhver aktivitet udført ved hjælp af deres konto. Uautoriseret brug af en konto eller andre former for sikkerhedsbrud skal straks meddeles sidens administrator Bracco via de angivne kontaktoplysninger.

 

Kommunikation og information sendt fra brugerne af siden

Brugeren har det fulde ansvar for indholdet af alle meddelelser, der sendes, og tager det fulde ansvar for, og erklærer og garanterer at være den legitime ejer af, indholdet af de nævnte meddelelser, og fritager dermed Mapei – samt de selskaber, der er tilknyttet og kontrolleret af koncernen, dens ledere og medarbejdere – for ethvert krav om erstatning eller kompensation. Brugeren fritager også Mapei fra ethvert ansvar for krav fra tredjepart til Mapei, koncernen eller en af de ovennævnte parter for skader forårsaget af brugerens adfærd eller enhver person, der af brugeren er autoriseret til at få adgang til hjemmesiden.

Al information og materiale leveret af en bruger via websiden betragtes ikke som fortroligt eller reserveret. Som sådan forbeholder Mapei sig ret til frit at anvende de nævnte oplysninger og materiale på den måde, virksomheden finder passende. Enhver, der sender materiale og/eller oplysninger, garanterer, at det samme kan offentliggøres og accepterer, at Mapei ikke kan holdes ansvarlig og er fritaget for nogen forpligtelse over for tredjepart vedrørende materialet og oplysningerne.

 

Fortrolighed og cookies

Med hensyn til beskyttelse af persondata og brugen af cookies henviser vi til hvert enkelt afsnit på siden.

 

Gældende love

Vilkår og betingelser i dette dokument er reguleret i henhold til italiensk lovgivning.

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei