Der er mange faktorer, der kan have indvirkning på luftkvaliteten inde i vores bygninger: Menneskelig adfærd, ventilation, produkter, der anvendes som fx rengøringsmidler, møbler og byggevarer afgiver alle flygtige organiske forbindelser (VOC), som påvirker luften i lukkede rum.

Mapei har udviklet produkter, der er fri for opløsningsmidler og med lille udslip af de flygtige forbindelser (VOC), , som samtidig har evnen til at garantere god luftkvalitet inden døre – til gavn for både brugerne af bygningerne og for brugerne af produkterne.
Siden 2005 har disse produkter haft retten til at bære EC1-mærket (meget lav emission af flygtige organiske forbindelser) og siden 2010 også EMICODE EC1 PLUS-mærket (meget lav emission af flygtige organiske forbindelser-PLUS) .
Begge mærker tildeles af GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en sammenslutning, der kontrollerer emissionsniveauet for produkter brugt til gulve, klæbemidler og forskellige materialer, der bruges i byggebranchen, og som vi er medlem af.

Mapei-produkterne har også andre frivillige, certificeringer, der garanterer deres bæredygtighed, og at de opfylder kravene på de regionale markeder samt de obligatoriske i Tyskland, Frankrig og Belgien som fx Der Blaue Engel, det tyske økologimærke, der identificerer produkter, der respekterer miljøet, gulvlagene og slutbrugerne.


Indoor-air-quality

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei