Office Building Roaming

Location icon Beograd, Serbien
Arhitektura poslovnog prostora ciji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojeceg objekta na pocetku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvodenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi nacin, formirana krovna terasa objektu pruža fantastican kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i pratece sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogucavaju savremeni standard poslovnog programa.
Ref #: 4
Kategori: KOMMERCIELLE ANLÆG

Konstruktion

Gård Podovi u kancelarijama
Lokation Beograd, Serbien
Subkategori OFFICES
Anvendelse Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Anvendelsestype Montering af gulve
Indehaver izgradnja d.o.o., Beograd
Entreprenørvirksomhed Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Montørfirmaer Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Projektleder Goran Vojvodic, d.i.a., Beograd
Points Relja Ivanic
MAPEI-koordinering Uroš Jovanovic, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd
Du interessere dig måske for Poslovna zgrada

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei