Vi bygger en grønnere fremtid sammen

Vælg produkter med fuldstændig CO2-kompensation*

Nu kan du vælge produkter med komplet klimakompensation af CO2-emissioner målt gennem produktets livscyklus. Vælg grønne løsninger fra Mapei til dine projekter.
Hos Mapei er vi bevidste om vores ansvar og forpligtelser over for planeten, mennesker og biodiversitet. Vi har derfor et stærkt fokus på at reducere vores produkters CO2-fodaftryk. Dette måles gennem hele livscyklussen ved hjælp af livscyklusvurdering (LCA) og dokumenteres i vores verificerede miljøvaredeklarationer (EPD). For produkterne i ZERO-linjen kompenseres der også for CO2-udledningen gennem køb af certificerede klimakvoter til støtte for vedvarende energi- og skovbeskyttelsesprojekter i udviklingslande. De projekter, vi vælger, skal have en betydelig og holdbar indvirkning på deres udvikling, som går langt ud over reduktionen af CO2-udledningen, og skal være i overensstemmelse med mange af FN's mål for bæredygtig udvikling ud fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan udledningen beregnes, og om klimareduktionsprojekter, der finansieres gennem certificerede CO2-kreditter.
logo-co2-zero

Grønne produkter med CO2-kompensation

Den resterende CO2-udledning fra produkterne i den nye Mapei ZERO-serie er fuldt ud kompenseret; en forpligtelse til kvalitet, der gør det muligt at opføre og renovere eksisterende bygninger på en miljømæssig forsvarlig måde under hensyntagen til fremtidige generationer, vores planets velbefindende og de mennesker, der bor på den.
lca-dk

Hvordan måler vi emissioner?

CO2-emissionerne fra vores produkter er udtrykt i kg CO2-ækv/kg produkt og er beregnet ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden (LCA). Livscyklusvurdering af et produkt er en evaluering af produktets miljøpåvirkning gennem alle de forskellige faser af produktets liv, fra "vugge til grav": fra udvinding af de råmaterialer, der indgår i opskriften, transport til produktionsanlægget, produktionsprocessen, emballering, affald, transport af det færdige produkt til distributøren og endelig bortskaffelse.
Logo-EPD-Isotex

Hvordan certificerer vi værdierne?

Resultaterne af LCA'en verificeres og certificeres af et eksternt organ med en EPD, eller Environmental Product Declaration. En EPD viser et produkts miljøpåvirkning i løbet af dets livscyklus.

Hvordan beregner vi, hvor meget CO2 der skal kompenseres?

Når mængden af CO2 beregnes og angives i kg CO2-ækv/kg produkt, ganges dette tal med mængden af solgte produkter i tons.
co2-offset-dk

Hvorfor initiativet er troværdigt:

  • Fordi vi beregner CO2-emissioner ved hjælp af LCA-metoden, og resultaterne rapporteres og registreres i et verificeret og certificeret dokument (EPD -Environmental Product Declaration).
  • Fordi vores CO2-kompensationskreditter er certificerede, og projekterne overvåges af internationale organer
  • Fordi vores forsknings- og udviklingslaboratorier konstant udvikler holdbare produkter af høj kvalitet, der har mindre indvirkning på miljøet og derfor kan reducere den mængde CO2, der er forbundet med selve produktet i hele dets livscyklus.

Opdag alle Zero-produkter

Produkter til fliser og natursten

Når du lægger keramiske fliser eller natursten, bør du vælge fliselim og fuger, der fuldt ud kompenserer for CO2-udledningen gennem vedvarende energi og skovrejsningsprojekter.
KERAFLEX MAXI S1 ZERO

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Cementbaseret fliselim med høj ydelse til keramiske fliser og natursten, fleksibelt med forlænget åbentid og uden vertikalt slip – low dust…
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Højt ydende, anti-forvitrende, hurtighærdende og -tørrende, polymermodificeret mørtel uden Portland cement, men med vandafvisende…

Produkter til rehabilitering og reparation

Når du reparerer, skummer og beskytter beton, skal du vælge mørtler og cementholdige systemer med resterende CO2-emissioner, der helt udlignes gennem vedvarende energi og genplantningsprojekter
PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ZERO

PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 ZERO

Strukturel, hurtighærdende, svindkompenseret, tixotropisk, fiberforstærket og cementbaseret R4-klasse mørtel, som påføres i et enkelt lag…

Produkter til vandtætning

Når du skal reparere, spartle og beskytte beton, skal du vælge mørtel og cementbaserede systemer, der fuldt ud udligner CO2-udledningen gennem vedvarende energi og skovrejsningsprojekter.
MAPELASTIC ZERO

MAPELASTIC ZERO

To-komponent cementbaseret mørtel, fleksibel ned til -20°C , til vandtætning af altaner, terrasser, brusekabiner og svømmebassiner med fuld…

Hold kontakten

Abonner på vores nyhedsbrev, og få sidste nyt fra Mapei