Ehdot

WWW.MAPEI.COM-VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Verkkosivusto www.mapei.com (josta käytetään jäljempänä nimeä "sivusto") on Mapei S.p.A:n omaisuutta (josta käytetään jäljempänä nimeä "Mapei") ja Mapein tarjoama verkossa toimiva tietopalvelu. Sen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä sivustoa.

 

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Sivuston sisällöllä, muun muassa artikkeleilla, asiakirjoilla, tavaramerkeillä, logoilla, kuvilla, kaavioilla ja niiden asettelulla ja sovituksilla on tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön mukainen suoja. Sivusto sisältää myös kuvia, asiakirjoja, logoja ja tavaramerkkejä kolmansilta osapuolilta, jotka ovat antaneet Mapeille luvan niiden käyttöön ja julkaisemiseen sivustolla. Myös edellä mainitulla kolmansien osapuolten materiaalilla on tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön mukainen suoja.Sivuston sisällön kopioiminen, muuttaminen, jakelu, julkaiseminen ja käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön ilman Mapein nimenomaista lupaa on kielletty. Sivuston tai sen osien kopioiden myyminen tai jakelu kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Aineistoa saa ladata sivustolta vain, jos sille on lupa, joka on ilmaistu sivuston eri sivuilla. Kyseinen lupa koskee ainoastaan ladatun aineiston henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä, ja kaikki muut käyttötavat on kielletty. Mitään sivuston sisältöä ei saa pitää lupana kolmansille osapuolille käyttää Mapein tavaramerkkejä, artikkeleita, kuvia, kaavioita, ääniä tai muita ominaisuuksia, jotka kuuluvat tietosuojalakien piiriin edellisten kappaleiden mukaisesti.

 

Vastuurajat

Sivuston sisältämät tiedot

Vaikka Mapei pyrkii varmistamaan sivuston sisältämien tietojen luotettavuuden ja tarkkuuden ja pitämään ne ajan tasalla, Mapei ei takaa kyseisten tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä ajankohtaisuutta eikä vastaa mahdollisista virheistä, epätäydellisyydestä eikä epätarkkuuksista. Mapei ei myöskään ole vastuussa mistään suorista eikä epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat sivuston sisältämien tietojen käytöstä.

Sivuston toiminta

Mapei ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat sähkökatkoksista, heikoista puhelinyhteyksistä tai signaaleista tai huonosta internet-palvelusta johtuvasta yhteyden katkeamisesta, keskeytymisestä, viivästymisestä tai toimintahäiriöstä. Se ei myöskään ole vastuussa sivustolta ladatusta aineistosta aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien virusten aiheuttamat vauriot elektronisille laitteille.

Linkit

Mapei ei ole vastuussa muista verkkosivustoista, joihin sivustolta voi päästä tai joilta voi päästä sivustolle. Mapei huomauttaa, että se ei valvo näiden sivustojen sisältöä eikä se sivullisena voi olla vastuussa niiden sisällöstä ja aineistosta, niillä olevasta mainosmateriaalista eikä niillä tarjottavista tuotteista tai palveluista. Kyseisten tuotteiden tai palvelujen ei pidä katsoa olevan millään tavalla Mapein sponsoroimia, jakamia tai tukemia.

 

Käyttö laillisiin tarkoituksiin

Käyttäjien on käytettävä sivustoa ja sen palveluita ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja kaikissa tapauksissa kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaamatta. Käyttäjien on myös kiinnitettävä erityistä huomiota tietosuojalakeihin, tekijän- ja teollisoikeuslakeihin, henkilötietojen suojaamiseen, nykyiseen kyberrikollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja televiestintää koskevaan lainsäädäntöön.

 

Rekisteröidyt käyttäjät

Käyttäjän, joka aikoo rekisteröityä sivuston alueisiin, osioihin tai tiettyihin palveluihin, on annettava vain tietoja, jotka ovat täydellisiä, ajantasaisia, oikeita ja olennaisia juuri tälle käyttäjälle. Käyttäjän tulee myös ilmoittaa Mapeille mahdollisista rekisteröintiin vaadittujen henkilötietojensa muutoksista hyvissä ajoin. Mapei pidättää itsellään oikeuden tarkistaa annettujen tietojen tarkkuus, ja se voi evätä käyttäjän pääsyn sivustolle ja/tai käyttämään sen resursseja, palveluita ja sisältöä osittain tai kokonaan.

Jos sivustolle tai sen osaan pääsemiseksi vaaditaan sisäänkirjautuminen, käyttäjän on käytettävä uloskirjautumisvaihtoehtoa jokaisen istunnon lopussa. Mapei pidättää oikeuden kirjata harkintansa mukaan ulos käyttäjät, joiden käyttäjätili on sivustolle kirjautumisen jälkeen pitkään valmiustilassa.

Jokainen käyttäjä vastaa tilinumeronsa, salasanansa ja kaikkien muiden tietojensa salassapidosta ja kaikista käyttäjätilinsä avulla suoritetuista toimista. Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä ja kaikista muista turvallisuusrikkomuksista on ilmoitettava välittömästi sivuston ylläpitäjälle Braccolle annettuja yhteystietoja käyttäen.

 

Käyttäjien sivustolla lähettämät viestit ja tiedot

Käyttäjä on vastuussa lähettämiensä viestien sisällöstä, hyväksyy olevansa täysin vastuussa siitä ja vakuuttaa ja takaa olevansa kyseisten viestien laillinen omistaja vapauttaen Mapein – yhtiön ja/tai kaikki siihen liittyvät tai sen määräysvaltaan kuuluvat henkilöt, johdon ja työntekijät – kaikista vahingonkorvausvaatimuksista. Käyttäjä vapauttaa Mapein myös kaikesta vastuusta kolmansien osapuolten Mapeille, yhtiölle tai yllä mainituille tekijöille, esittämiin korvausvaatimuksiin vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän tai jonkun hänen sivustolle päästämänsä henkilön käytöksestä.

Käyttäjien sivuston kautta antaman tiedon ja aineiston ei katsota olevan luottamuksellista tai varattua. Näin ollen Mapei pidättää itsellään oikeuden käyttää kyseistä tietoa ja aineistoa sopivaksi katsomallaan tavalla. Jokainen, joka lähettää aineistoa ja/tai tietoa takaa, että sitä voidaan julkaista, ja hyväksyy sen, että Mapei ei ole vastuussa kyseisestä aineistosta ja tiedosta eikä sillä ole mitään sitä koskevia velvollisuuksia kolmansia osapuolia kohtaan.

 

Tietosuoja ja evästeet

Katso henkilötietojen suojausta ja evästeitä koskevat tiedot kustakin sivuston osiosta.

 

Sovellettavat lait

Tämän asiakirjan ehtoihin sovelletaan Italian lakia.

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta