Sertifikaatit

Ympäristön-, laadun- ja työympäristönvalvontajärjestelmämme: 
(Sertifiointi on myönnetty pohjoismaiselle emoyhtiölle, Mapei AS:lle, ja muu pohjoismainen organisaatio toimii ISO-standardin mukaisesti.)

Mapei AS:n laadunhallintajärjestelmä sai NS EN ISO 9001 -sertifikaatin ensimmäistä kertaa vuonna 1994. 

Yhdessä NS EN ISO 14001 -sertifioinnin (ympäristönhallintajärjestelmä) ja NS EN ISO 45001 -sertifioinnin (työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmä) kanssa tämä muodostaa täydellisen hallinta- ja valvontajärjestelmän. Uudet NS EN ISO 9001- ja NS EN ISO 14001 -standardit julkaistiin syyskuussa 2015. Marraskuussa 2015 Mapei AS:stä tuli ensimmäinen norjalainen yritys, jolla on sekä NS EN ISO 9001:2015- että NS EN ISO 14001:2015 -sertifikaatti.

Mapei AS sai NS EN ISO 14001 -sertifikaatin maaliskuussa 2002 ja ISO 45001 -sertifikaatin vuonna 2018. Yrityksen sertifiointilaitos on DNV GL AS. Akkreditointinumero on MSYS 002.

NS EN ISO 9001
ISO 45001
NS EN ISO 14001

Tuotteet ja järjestelmät: sertifikaatit ja merkinnät

MAPEIN TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT TÄYTTÄVÄT EUROOPPALAISEN RAKENNUSTUOTEASETUKSEN (CPR 305/2011) VAATIMUKSET

Kaikki rakennustuotteet, joilla on harmonisoitu tuotestandardi, ovat eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (CPR 305/2011/EU) mukaisia ja niiden pakkauksessa on CE-merkintä.

Asiakkaat voivat ladata näiden tuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP) kunkin tuotteen omalta sivulta. Jotta CE-merkityt tuotteet ja niihin liittyvät standardit olisi helpompi tunnistaa, käytämme luetteloissa ja teknisissä tuote-esitteissä erityisiä logoja.   

 

              
eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEIN TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT, JOTKA TÄYTTÄVÄT EU:N LAIVAVARUSTEDIREKTIIVIEN 2014/90/EU JA EU/2015/559 (MED) VAATIMUKSET.

MED-direktiivin vaatimukset täyttävät tuotteet tunnistaa erityisestä logosta luettelossa ja teknisissä tuote-esitteissä. 
Voit pyytää ostamiesi tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja sertifikaatit osoitteesta marine@mapei.it 
           
logo-marine

 

 

EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN MUKAAN TESTATUT JA LUOKITELLUT TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT

Logot pakkauksessa ja teknisessä dokumentaatiossa näyttävät, minkä eurooppalaisen standardin mukaan kukin tuote on testattu ja luokiteltu.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Kestävät tuotteet

 

Mapein tuotteet, joilla on sertifikaatit matalasta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästötasosta ja jotka on merkitty vapaaehtoisilla ja pakollisilla merkeillä, varmistavat sisäilman laadun ja suojaavat siten tuotteiden asentajien ja rakennuksen käyttäjien terveyttä.

Mapei myös tutkii tuotteidensa koko elinkaaren elinkaarianalyysi- eli LCA- menetelmällä tarkistaakseen niiden ympäristövaikutukset raaka-ainevaiheesta hävitysvaiheeseen. Tulokset ilmoitetaan EPD-ympäristötuoteselosteilla (Environmental Product Declarations) läpinäkyvyyden takaamiseksi ja viherpesun estämiseksi.
sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Ympäristöohjelmat

Green Buildingin kehittämien rakennetun ympäristön kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävien käytäntöjen merkitys markkinoilla kasvaa koko ajan. Mapein tuotteilla ovat tärkeä osuus protokollissa, kuten LEED ja BREEAM kierrätettyjen raaka-aineiden käytön, sertifioitujen vähäisten päästöjen ja nimellä EPD tunnettujen ympäristöselosteiden (tyypin III ympäristötuoteselosteet) ansiosta. 

Italia otti hiljattain käyttöön CAM-ympäristökriteerit (vähimmäisympäristökriteerit), jotka ovat nyt pakollisia julkisen sektorin projekteissa: Mapein tuotteet täyttävät myös tässä protokollassa kuvatut vaatimukset.

 

breeam-logo

Mapein teknologia

Mapei kehittää alan standardit täyttäviä järjestelmiä ja konsepteja kiinnittäen samalla suuresti huomiota ympäristöön. Tuotteidemme on tarkoitus yksinkertaistaa rakennusprosessia ja olla helppokäyttöisiä. Tämä on tekninen tavoitteemme, ja se toteutuu Mapein tuotteissa.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta