Ympäristötuoteseloste on kansainvälisten standardien (kuten ISO 14025, EN 15804 jne.) mukaisesti tehty täydellinen raportti, joka dokumentoi tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta mittaamalla nämä vaikutukset standardoitujen elinkaariarviointimenetelmien (LCA) mukaisesti.
Tuotteen elinkaaren analyysi on siis arvio tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren eri vaiheissa: se alkaa tuotteen raaka-aineiden louhinnasta ja jatkuu niiden kuljetuksella tehtaalle, tuotantoprosessilla ja tuotteen pakkaamisella. Se käsittää myös jätemateriaalit ja valmiin tuotteen kuljetuksen jälleenmyyjälle ja päättyy lopulta tuotteen hävittämiseen.
Tuotteilla katsotaan olevan paljon vaikutuksia ympäristöön: näistä tunnetuin on kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmaston lämpeneminen (GWP, joka tunnetaan myös hiilijalanjälkenä), Muita ovat esimerkiksi rehevöityminen (vesieliöiden, esim. levien poikkeuksellinen kasvu, joka johtuu vesieläintiheyden pienenemisestä), otsonikerroksen oheneminen, saasteiden muuttuminen happamiksi aineiksi (mikä aiheuttaa happosateita), luonnonvarojen väheneminen ja monia muita.
Rakennussektorilla EPD:t auttavat arkkitehteja, suunnittelijoita ja muita ostajia ymmärtämään tuotteen kestävyysominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia. Rakennusten sertifiointielimet ja -protokollat, kuten LEED ja BREEAM, ovat ottaneet käyttöön kestävyyskriteerejä ja asettaneet erityisvaatimuksia rakennuksille elinkaariarviointimenetelmän pohjalta. Myös arkkitehdit ja "vihreät" julkiset hankkijat (ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public Procurement, GPP) ovat nyt pakollisia EU-maissa, Italia mukaan luettuna) tarvitsevat tuotteita, jotka ovat kansainvälisten kestävän kehityksen standardien mukaisia.

Ympäristötuoteselosteet ovat paras tapa osoittaa ja esittää tuotteen ympäristöominaisuudet. 

ciclo-di-vita

EPD-tyyppejä on useita
vakiokeskiarvo ja malli-EPD.

Vakio-EPD
Yksittäisen valmistajan tietyn tuotteen kattava yksittäinen ympäristöseloste. Se sisältää juuri kyseisen tuotteen tiedot, ja kunkin dokumentin valmistaminen ja ylläpito on kallista, koska se on päivitettävä ja uusi versio on julkaistava aina, kun tuotteen kaavaa ja raaka-aineita muutetaan.
Keskiarvo-EPD
Ympäristötuoteseloste, joka on valmistettu ja laskettu kattamaan tietty valikoima toiminnoiltaan samankaltaisia tuotteita. Se voi sisältää eri valmistajien tuotteita, ja tavallisesti julkaisijoita ovat toimialajärjestöt tiettyjen tuotekategorioiden kattamiseksi. Se sisältää tuotteiden keskimääräisen ympäristövaikutuksen ja sen tietojen keräämiseen ja analysointiin osallistuneet valmistajat.
Malli-EPD
Tämä tyyppi on jäsennetty kemiallisen koostumuksen mukaan ja kattaa kaikki tuotteet, jotka sopivat tietylle tuote- ja käyttökohdealueelle. Koska näiden edellä mainittujen tuotteiden ympäristövaikutus rakennuksen sisällä on yleensä erittäin pieni, tuotteiden tarkempi erittely ei antaisi arkkitehdeille merkityksellisempiä tietoja, johtuen rakennusjärjestelmän valtavasta monimutkaisuudesta.

Malli-EPD:t ovat kehittäneet FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry) ja EFCA (European Federation of Concrete Admixtures) "pahimman tapauksen" lähestymistavalla.

FEICA:n ja EFCA:n EPD:t sertifioi ja julkaisee saksalainen ohjelmaoperaattori IBU.

 

Lisätietoja antaa Mapein kestävän kehityksen osasto.

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta