Erikoistumiseen kuuluu tietojen vaihto Mapei-konsernin eri tutkimus- ja tuotekehitystiimien välillä ja osaamisen jatkuva päivittäminen tiedeyhteisön kanssa yhteisillä tutkimusprojekteilla.
Marco Squinzi
Tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö

Tutkimusta ja innovointia nopeille markkinoille

Olemme aina olleet erittäin sitoutuneita tähän sektoriin. Tutkijamme työskentelevät maailmanlaajuisessa verkostossa, johon kuuluu 31 paikallista keskusta, ja koko yhtiömme tutkimuskeskukseen Milanossa on keskitetty kaikkien muiden keskusten toimintojen koordinointi, minkä lisäksi se toimii keskusanalysointilaboratoriona. Keskukset, joissa kaikissa on uusin huippulaitteisto, tekevät jatkuvasti yhteistyötä yliopistojen ja tieteellisten ja teollisten tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriot myös tukevat teknisen palvelun osastoamme, jotta voimme tarjota ratkaisuja asiakkaidemme monimutkaisimpiinkin kysymyksiin. Näiden keskusten rinnalla toimivat laadunvarmistuslaboratoriomme, joita on kaikissa konsernin tuotantolaitoksissa.

Tavoitteemme: ongelmien ennakointi ja ratkaisujen toimittaminen

Tutkimukseen sitoutumisemme ensisijainen tavoite on toimittaa käyttäjille innovatiivisia, turvallisia ratkaisuja, jotka tuovat joka suhteessa parannuksia myös kaikkein vaikeimpiin ja monimutkaisimpiin töihin.

Luomme joka vuosi tuhansia uusia tuotteita suunnitteluun ja rakentamiseen ekologisesti kestävällä tavalla. Valikoimamme käsittää yli 5 000 tuotetta, jotka valmistetaan paikallisissa tuotantolaitoksissa ympäristöä kunnioittaen ja jotka on kehitetty energiaa säästäviksi ja turvallisiksi yhtä lailla työntekijöille kuin loppukäyttäjille ja sertifioitu tiukimpien virallisten standardien mukaisesti. Uusimman tekniikkansa ansiosta ne täyttävät sekä suunnittelijoiden että loppukäyttäjien kaikki tarpeet ja tarjoavat niihin aina parhaat ratkaisut.
innovazione-sostenibilit

Voimakas painotus tutkimus- ja kehitystyöhön, innovatiivisuuteen ja kestävään kehitykseen

Tutkimuksella, tieteen edistysaskelilla ja tekniikan kehittymisellä on jokaisella roolinsa uusien tulevaisuudennäkymien luomisessa hyvinvoinnillemme ja huomattava vaikutus koko yhteiskuntaan.

Jokaisen markkinoille tuotavan uuden Mapei-tuotteen takana on intensiivinen tutkimus- ja kehitystyö. Jokainen projekti, jossa käytetään Mapei-tuotteita, on kuin pitkän, lukuisia muuttujia sisältäneen tutkimus- ja analysointimatkan päätepiste. Matka alkaa kestävästä kehityksestä ja päättyy asiakkaan täydelliseen tyytyväisyyteen ja rakenteen kestävyyteen.

Innovoinnin lopettaminen ei ole mahdollista: se merkitsisi kasvuprosessin pysäyttämistä, ja kasvuprosessi on olennainen osa yrityksemme visiota.


 

Avainteemat ovat nopeus, asiantuntemus ja monialaiset taitopohjat.Nopeus, jolla markkinat muuttuvat tai kehittyvät, edellyttää ennen kaikkea välitöntä reagointia uusien tuotteiden luomisen osalta. Siksi laboratorioissamme työskentelee eri alojen asiantuntijoita. Lopullisen tuotteen luomista varten tuotteen kaikki fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet testataan täysin. Tuote altistetaan lämpötilan ja kosteuden vaihteluille, ja sen päästöt analysoidaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden minimoimiseksi. Tätä tekemässä on satoja tutkijoita, jotka käyttävät kaikkein kehittyneimpiä analysointilaitteistoja ja -välineitä. Innovatiivisuus ja kestävä kehitys ovat tulevien sukupolvien hyvinvoinnin kannalta keskeisen tärkeä yhdistelmä, johon investoimme voimakkaasti joka vuosi ja josta saamme paljon onnistumisia ja tyydytystä.

TUOTTEET

Tuhansia tuotteita, jotka täyttävät rakennusalan kaikki vaatimukset.

RATKAISUT

Mapein integroimia ratkaisjua kaikentyyppisiin ongelmiin.

HANKKEET

Tuhansia toteutettuja hankkeita eri puolilla maailmaa.

Mapein teknologia

Mapei kehittää alan standardit täyttäviä järjestelmiä ja konsepteja kiinnittäen samalla suuresti huomiota ympäristöön. Tuotteidemme on tarkoitus yksinkertaistaa rakennusprosessia ja olla helppokäyttöisiä. Tämä on tekninen tavoitteemme, ja se toteutuu Mapein tuotteissa.

loghi-rs-bioblockloghi-rs-dropeffectloghi-rs-fasttrackloghi-rs-low-dustloghi-rs-ultralite

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta