Kotiemme sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on monia. Ihmisten toiminnasta, ilmanvaihdosta, kodeissa käytetyistä tuotteista, kuten puhdistusaineista, huonekaluista ja rakennustuotteista pääsee ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka vaikuttavat ilmaan sisätiloissa.

Mapei on kehittänyt liuotinvapaita tuotteita, joiden VOC-päästöt ovat pienet ja joilla voidaan taata hyvä ilmanlaatu rakennuksissa, joissa niitä käytetään. Näin parannetaan sekä tuotteiden käyttäjien ja asentajien että rakennusten käyttäjien hyvinvointia.
Vuodesta 2005 lähtien näissä tuotteissa on saanut käyttää EC1-merkkiä (erittäin pienet VOC-päästöt) ja vuodesta 2010 lähtien EMICODE EC1 PLUS -merkkiä (erittäin pienet VOC-päästöt-PLUS).
Molemmat merkit myöntää GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), yhdistys, joka tarkistaa lattioihin käytettävien tuotteiden, liimojen ja erilaisten rakennusteollisuudessa käytettävien materiaalien päästötasot ja jonka jäsen Mapei on.

Mapein tuotteilla on myös muita vapaaehtoisia, sertifioituja merkkejä, jotka takaavat, että tuotteet ovat ekologisesti kestäviä ja paikallisten markkinoiden vaatimusten mukaisia. Lisäksi tuotteilla on Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa pakollisia merkkejä, kuten Der Blaue Engel, saksalainen ympäristömerkki, jonka voivat saada ympäristöä, lattiantekijöitä ja loppukäyttäjiä kunnioittavat tuotteet.
indoor-air-quality-new

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta