Office Building

Location icon Beograd, Serbia
Arhitektura poslovnog prostora čiji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojećeg objekta na početku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvođenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi način, formirana krovna terasa objektu pruža fantastičan kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i prateće sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogućavaju savremeni standard poslovnog programa.
# αναφ.: 4
Κατηγορία: ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Κατασκευή

Γιάρδα Podovi u kancelarijama
Τοποθεσία Beograd, Serbia
Υπο-κατηγορία ΓΡΑΦΕΙΑ
Εφαρμογή Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Τύπος εφαρμογής Δαπεδα
Κάτοχος Južni izgradnja d.o.o., Beograd
Εταιρεία αναδόχου Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Εταιρείες τεχνικών εγκατάστασης Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Διευθυντής έργου Goran Vojvodić, d.i.a., Beograd
Μόρια Relja Ivanić
Συντονισμός MAPEI Uroš Jovanović, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei