Ο υπολογιστής σάς επιτρέπει να εκτιμάτε τους ρυθμούς κατανάλωσης, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα του έργου σας.. Όταν στεγανοποιείτε γραμμές ρευστοκονιαμάτων ανάμεσα σε πλακάκια,το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε είναι η μορφή των πλακακιών, το πλάτος των γραμμών ρευστοκονιαμάτων και η συνολική επιφάνεια όπου θα τοποθετηθούν ρευστοκονιάματα. Ο υπολογιστής σάς ενημερώνει επίσης για τηνπραγματική ποσότητα που πρέπει να αγοράσετε, , σύμφωνα με τα διάφορα διαθέσιμα μεγέθη συσκευασιών.

Ο υπολογισμός βασίζεται στον πραγματικό όγκο που θα πληρωθεί και την πυκνότητα του προϊόντος.

Επειδή ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά ποσοστά κατανάλωσης (όπως η τραχύτητα των πλακακιών, η ποσότητα αποβλήτων, οι επιφάνειες που δεν είναι επίπεδες κ.λπ.), τα παρεχόμενα δεδομένα είναι ενδεικτικά και παρέχονται μόνο για σκοπούς εκτίμησης.

If you'd like to save the result of your calculation, sign in to the site.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei