Πολιτική απορρήτου

                 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ MAPEI.GR 
Σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου είναι να περιγράψει τον τρόπο διαχείρισης αυτής της ιστοσελίδας και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών / επισκεπτών της ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει επίσης ενημερωτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής "GDPR").

Αυτή η πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τον ιστότοπο της Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., και όχι για άλλους ιστότοπους στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες μέσω συνδέσμων.

Η Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., με έδρα τη Ριτσώνα Ευβοίας, Χαλκίδα, Ελλάδα (η "Εταιρεία") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 4, παρ. 7 και 24 του GDPR, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, ακόμα και αν δεν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, η διάδοση ή άλλη διάθεση, η ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή καταστροφή·

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία σας ενημερώνει, ως Υποκείμενο Δεδομένων, ότι σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14 του GDPR θα επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, με το χέρι ή / και με την υποστήριξη Η / Υ ή τηλεματικών μέσων.

1. Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, για τους ακόλουθους σκοπούς:

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ: Ενώ τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που υιοθετούνται για την εκτέλεση αυτού του δικτυακού τόπου εκτελούν τις συνήθεις εργασίες και λειτουργίες, αποκτούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μεταδίδονται έμμεσα κατά τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Οι πληροφορίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι: διευθύνσεις IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα, οι διευθύνσεις τομέων και ιστότοπων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση ή την έξοδο από τον ιστότοπο, πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες στον ιστότοπο που επισκέφθηκε ο χρήστης, πότε ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, πόσο καιρό παραμένει ο χρήστης σε κάθε σελίδα, μια εσωτερική ανάλυση διαδρομής και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το περιβάλλον πληροφορικής. Αυτές οι τεχνικές / πληροφοριακές πληροφορίες συλλέγονται, ενοποιούνται και χρησιμοποιούνται εντελώς ανώνυμα. Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται με σκοπό να επιτρέπουν και να ελέγχουν την ορθή χρήση αυτού του ιστότοπου καθώς και τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του και θα ακυρώνονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Τα δεδομένα που μπορεί να παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και για τους ακόλουθους σκοπούς:

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο, όπως εγγραφή σε μαθήματα, συνέδρια ή σεμινάρια, λήψη λογισμικού, εξοικονόμηση έργων και υπολογισμών προϊόντων ή λήψη ενημερωτικών δελτίων, ο επισκέπτης θα κληθεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα και, ως εκ τούτου, να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό. Κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο, ο επισκέπτης θα κληθεί να παραχωρήσει εθελοντικά ορισμένα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνοντας ένα έντυπο εγγραφής όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό ή / και σταθερό τηλεφωνικό αριθμό, τομέα εργασίας και τίτλο εργασίας. Τέλος, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα οδηγήσει στην απόκτηση προσωπικών πληροφοριών του αποστολέα (παράδειγμα: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη και για άλλους σκοπούς που είναι απολύτως αναγκαίοι ή / και συνδέονται με την παροχή και την ορθή διαχείριση των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και για την απάντηση σε ερωτήσεις που διατυπώνονται από τον χρήστη σε περιστασιακή βάση, μέσω της ιστοσελίδας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου συστήματος επικοινωνίας

- MARKETING. Να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ενημερωτικό μας δελτίο ή άλλο ενημερωτικό υλικό και για διαφημιστικούς σκοπούς ή / και σκοπούς μάρκετινγκ.

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ. Για σκοπούς δημιουργίας προφίλ που σχετίζονται με έρευνες αγοράς και στατιστική ανάλυση. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που συνδέονται ή συσχετίζονται με τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των χρηστών για να εντοπίζουν τα γούστα, τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις επιλογές τους για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον όμιλο Mapei.

2. Επικοινωνία των δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους και συνεργάτες της Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.  ή από εταιρείες του ομίλου Mapei ως «υπεύθυνοι για την επεξεργασία» (δηλαδή πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία, εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, που προβλέπονται στο άρθρο 4, αριθ. 10 και 29 του GDPR) και επεξεργαστές δεδομένων.
Τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από αξιόπιστες εταιρείες που παρέχουν, εξ ονόματος της Mapei ή των εταιρειών του ομίλου Mapei, τεχνικές και οργανωτικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες αυτές είναι άμεσοι συνεργάτες της Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.  ή των εταιρειών του ομίλου Mapei και διορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων. Ο κατάλογός τους ενημερώνεται διαρκώς και είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος στέλνοντας μια ανακοίνωση στην προαναφερθείσα διεύθυνση ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mapeihellas@mapei.gr

3. Φύση της παροχής δεδομένων και συνέπειες της άρνησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπο (όπως εγγραφή σε μαθήματα, συμβάσεις ή σεμινάρια, λήψη λογισμικού, εξοικονόμηση έργων και υπολογισμών προϊόντων ή λήψη ενημερωτικών δελτίων), είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Η άρνηση παροχής των εν λόγω πληροφοριών θα καταστήσει τη Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.  αδύνατη να παράσχει την απαιτούμενη υπηρεσία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ MARKETING

Για να προχωρήσει η επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, η Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. αποκτά ειδική, χωριστή, εκπεφρασμένη, τεκμηριωμένη, προληπτική και προαιρετική συγκατάθεση.
Δίνοντας τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ, το Υποκείμενο Δεδομένων αναγνωρίζει ειδικά τους διαφημιστικούς, εμπορικούς και σκοπούς μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων διοικητικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων) και επιτρέπει ρητά την επεξεργασία (τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία θα μπορούσαν να είναι: ή άλλα μη ηλεκτρονικά μέσα, όχι τηλεματικά ή μη υποστηριζόμενα με αυτόματους, ηλεκτρονικούς ή τηλεματικούς μηχανισμούς ή / και διαδικασίες και όπου τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα φαξ, τα sms, mms, τα αυτόματα συστήματα χωρίς χειριστή και παρόμοια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα) σύμφωνα με το άρθρο. 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α) του GDPR.

Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν θα καθορίσει καμία συνέπεια όσον αφορά την εκτέλεση σύμβασης, επιχειρηματικής σχέσης ή άλλης σχέσης με τον χρήστη.

Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι ελεύθερο να δώσει τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω επικοινωνίες με τρίτους που θα προχωρούσαν σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ. Σε περίπτωση άρνησης παροχής της συγκατάθεσης για περαιτέρω επικοινωνία με Τρίτους που θα προχωρούσε στην επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ, η συνέπεια θα είναι ότι δεν θα υπάρξει επικοινωνία και τα δεδομένα θα διεκπεραιώνονται μόνο και αποκλειστικά από την Εταιρεία, όπου το Υποκείμενο Δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ
Είναι πιθανό ότι για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη βελτίωση των Υπηρεσιών, η Εταιρεία διεξάγει επεξεργασία δεδομένων μέσω "δημιουργίας προφίλ". Για τέτοιου είδους επεξεργασία και για σκοπούς πλήρους πληροφόρησης, γίνεται αναφορά στον ορισμό του άρθρου. 4, παράγραφος 1, σημ. (4) του GDPR, που ορίζουν το «προφίλ» ως «οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο».

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη δραστηριότητα προσδιορισμού προφίλ, η Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. αποκτά την προηγούμενη και συγκεκριμένη συναίνεση του υποκειμένου δεδομένων.
Σε περίπτωση άρνησης παροχής συγκατάθεσης για δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, η συνέπεια θα είναι η αδυναμία της Εταιρείας να προχωρήσει στην προαναφερόμενη επεξεργασία. Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι ελεύθερο να δώσει τη συγκατάθεσή του για σκοπούς μάρκετινγκ και όχι για τις δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ ή / και για περαιτέρω επικοινωνίες με τρίτους που θα προχωρούσαν σε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ. Σε περίπτωση άρνησης παροχής συναίνεσης στις δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ ή / και σε περαιτέρω επικοινωνίες με τρίτους που θα προχωρούσαν σε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, η συνέπεια θα είναι ότι δεν θα υπάρξουν δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ από την Εταιρεία και επικοινωνία με τρίτους και τα δεδομένα θα επεξεργάζονται αποκλειστικά και αποκλειστικά από την Εταιρεία, όπου το Υποκείμενο Δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που υπόκεινται σε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ δεν θα αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αποκάλυψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το Υποκείμενο Δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να επιδιώξει όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς, θα παραμείνει ελεύθερος ανά πάσα στιγμή για να την ανακαλέσει.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του GDPR, το Υποκείμενο Δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τους παραπάνω σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους εν λόγω σκοπούς.

4. Μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ

Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται μπορούν να μεταφερθούν για τους προαναφερθέντες σκοπούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλ. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).

- Τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής ή / και αποθήκευσης δεδομένων, επίσης με βάση το cloud.

- Εταιρείες του ομίλου Mapei.

Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και όταν τα μέσα μεταφοράς παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις σε σχέση με τα δεδομένα, για παράδειγμα:

- μέσω συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων, η οποία ενσωματώνει τις τρέχουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων στον ΕΟΧ σε ελεγκτές και επεξεργαστές δεδομένων σε δικαιοδοσίες χωρίς επαρκείς νόμους για την προστασία των δεδομένων ή

- με την υπογραφή στην ΕΕ-ΗΠΑ. Πλαίσιο ιδιωτικού απορρήτου για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οντότητες της ΕΕ σε οντότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή οποιαδήποτε ισοδύναμη συμφωνία σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες ή

- τη διαβίβαση των δεδομένων σε μια χώρα στην οποία έχει διαπιστωθεί η επάρκεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα επίπεδα προστασίας των δεδομένων αυτής της χώρας μέσω της νομοθεσίας της ή

- όταν είναι αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εμάς και τρίτου και η μεταφορά είναι προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης ή

- όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στη μεταφορά δεδομένων.

5. Διάρκεια επεξεργασίας δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και καταχωρούνται με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Τα δεδομένα επεξεργάζονται επίσης με τη βοήθεια συστημάτων πληροφορικής και βάσεων δεδομένων με όρους που συνάδουν με τους εν λόγω σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα τους.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά τρόπο που να επιτρέπει τον προσδιορισμό του υποκειμένου των δεδομένων και μέχρις ότου επιδιωχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.

6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι:
Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε
Θέση Δημοσιές Ριτσώνα
34100 Χαλκίδα, Ελλάδα
Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από αξιόπιστες εταιρείες που παρέχουν, εξ ονόματος της Mapei Ελλάς ή του ομίλου Mapei, τεχνικές και οργανωτικές υπηρεσίες. Αυτές οι εταιρείες είναι άμεσοι συνεργάτες της Mapei Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. ή των εταιρειών του ομίλου Mapei και διορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία. Ο κατάλογός τους ενημερώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμος, κατόπιν αιτήματος, αποστέλλοντας επιστολή στην προαναφερθείσα διεύθυνση ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mapeihellas@mapei.gr

7. Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχεία (β) και (δ), 14, παράγραφος 2, στοιχεία (γ) και (ε), 15, 18, 19 και 21 του GDPR,
α) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τη διόρθωσή τους ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους,
β) έχει το δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR ·
γ) έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις ενδείξεις που υπάρχουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της Αρχής http://www.dpa.gr/

Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας που έγινε κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου δεδομένων - εκτός αν είναι αδύνατη ή απαιτεί υπερβολική προσπάθεια - θα κοινοποιείται από την Εταιρεία σε εκείνους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα. Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει τα ονόματά της στο Υποκείμενο Δεδομένων, εφόσον το ζητήσει το Υποκείμενο Δεδομένων. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν υπόκειται σε καμία μορφή περιορισμού και είναι ελεύθερη. Για να ασκήσει τα δικαιώματα, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με τον ελεγκτή δεδομένων αποστέλλοντας μια ειδοποίηση στην προαναφερθείσα διεύθυνση ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο mapeihellas@mapei.gr.

8. Υποδοχές κοινωνικών μέσων

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει plug-ins για ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (όπως το Facebook). Τα plug-ins των κοινωνικών μέσων είναι ειδικά εργαλεία που επιτρέπουν την άμεση ενσωμάτωση των λειτουργιών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα (όπως η λειτουργία "Like" του Facebook) και υποδεικνύονται από το αντίστοιχο λογότυπο της κάθε πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο και αλληλεπιδράτε με την προσθήκη (όπως κάνοντας κλικ στο κουμπί "Like") ή αν αποφασίσετε να αφήσετε ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στα κοινωνικά μέσα - πλατφόρμα (σε αυτή την περίπτωση το Facebook) που την απομνημονεύει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τον τύπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών από την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων.

9. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Από αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσεων.
Ο κάτοχος αυτής της ιστοσελίδας απορρίπτει κάθε ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης και διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών από ιστότοπους τρίτων μερών και τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων πιστοποίησης που παρέχονται από τρίτους.

10. Cookies

Τα cookies είναι πακέτα πληροφοριών που αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστού (π.χ. τον ιστότοπο) στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή του χρήστη και στη συνέχεια αποστέλλονται αυτόματα στον server κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για σχεδόν όλα τα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι να αποδεχτούν αυτόματα τα cookies. Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies για τη μετάδοση πληροφοριών προσωπικής φύσης. Η χρήση των cookies συνόδου (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και ακυρώνονται κάθε φορά που κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης) περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση ταυτότητας περιόδου σύνδεσης που απαιτείται για να επιτρέπεται η ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου. Τα cookie περιόδου σύνδεσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο αποφεύγουν την ανάγκη χρήσης άλλων τεχνικών πληροφορικής, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν το απόρρητο του χρήστη κατά την πλοήγηση και δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών πληροφοριών του χρήστη. Μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται επίσης από αυτόν τον ιστότοπο, δηλαδή τα cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μέχρι να λήξουν ή να ακυρωθούν από τον χρήστη / επισκέπτη. Χρησιμοποιώντας μόνιμα cookies, οι επισκέπτες στον ιστότοπο (ή άλλοι χρήστες που χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή) αναγνωρίζονται αυτόματα κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους έτσι ώστε να αποδέχονται / απορρίπτουν όλα τα cookies ή να εμφανίζεται ένα μήνυμα κάθε φορά που προτείνεται ένα cookie, ώστε να αποφασίσουν εάν θα το αποδεχθούν ή όχι. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση και να απενεργοποιήσει όλα τα cookies (δηλαδή να τα μπλοκάρει εντελώς) επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Για όλες τις άλλες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους τύπους, τις μεθόδους και τους τρόπους κατάργησης, ακύρωσης ή απενεργοποίησης των cookies που υπάρχουν στον ιστότοπο, ανατρέξτε στην ειδική Πολιτική cookie.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei