Η Mapei δεσμεύεται να παρέχει προηγμένες λύσεις για τη βιώσιμη κατασκευή.

Με ευθύνη και συγκεκριμένες επιλογές, αφοσιωνόμαστε στην ανάπτυξη προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και διάρκεια σε βάθος χρόνου. Η προτεραιότητά μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία του χρήστη. Η δέσμευσή μας βασίζεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπειρία που αποκτήθηκε σε σημαντικά εργοτάξια κατασκευών παγκοσμίου κλίμακας. Οι προτάσεις της Mapei σχεδιάζονται εξειδικευμένα στοχεύοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών οργανικών πτητικών VOC, προωθώντας τη βιώσιμη και ποιοτική κατασκευή.

Στόχος μας είναι η προώθηση της βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα.

Brochure sostenibilita_5-2022-GB

Έκθεση βιωσιμότητας

Ανακαλύψτε την πρώτη έκδοση του Έγγραφου Παγκόσμιας Κάλυψης, απόδειξη της δέσμευσης της Mapei στην Βιωσιμότητα.

Βιώσιμα προϊόντα με αντιστάθμιση του CO2.

Οι υπολειπόμενες εκπομπές CO2 από τα προϊόντα της νέας σειράς Mapei ZERO αντισταθμίζονται πλήρως· μια δέσμευση για ποιότητα που επιτρέπει την κατασκευή και τη βιώσιμη ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, με προοπτική για τις μελλοντικές γενιές, την ευημερία του πλανήτη και εκείνων που τον κατοικούν.


giusto-equilibrio

Η σωστή ισορροπία

Η Mapei αντισταθμίζει τις υπολειπόμενες εκπομπές CO2 που προκαλούνται από όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην παραγωγή των προϊόντων της μέσω έργων αναδάσωσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Για το 2024, η Mapei έχει ήδη αγοράσει 200.000 τόνους CO2, αντίστοιχους περίπου με 100 ταξίδια γύρω από τον κόσμο με αεροπλάνο.

Μια δέσμευση προς τον πλανήτη, τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα. Υιοθετήστε τη βιωσιμότητα για όλα τα έργα σας, με τη Mapei.
100-giri
lca

Πώς μετράμε το CO2;

Οι εκπομπές CO2 από τα προϊόντα μας εκφράζονται σε kg CO2eq/kg προϊόντος και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την πρότυπη μεθοδολογία LCA (Life Cycle Assessment - Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής). Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος αποτελεί μια αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει το προϊόν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της ζωής του, από την αρχή μέχρι το τέλος: από την εξαγωγή των πρώτων υλών που απαρτίζουν τη σύνθεσή τους έως τη μεταφορά τους στο εργοστάσιο παραγωγής, τον κύκλο παραγωγής, τη συσκευασία του προϊόντος, τα απόβλητα, τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στον διανομέα και την τελική του απόρριψη.

 

Logo-EPD-Isotex

Πώς πιστοποιούμε τις τιμές;

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω της μεθοδολογίας LCA επαληθεύονται και πιστοποιούνται από ένα εξωτερικό φορέα, με ένα EPD (Environmental Product Declaration - Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος). Το EPD δείχνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Ανακαλύψτε όλα τα EPD των προϊόντων στη Βιβλιοθήκη Πληροφοριών Προϊόντων.

Πώς υπολογίζουμε το ποσό του CO2 που πρέπει να αντισταθμιστεί;

Μόλις έχει υπολογιστεί το ποσό του CO2 και έχει εκφραστεί σε kg CO2eq/kg προϊόντος, αυτή η τιμή πολλαπλασιάζεται με το ποσό σε τόνους του προϊόντος που πωλείται.

co2-offset_gr

Γιατί η πρωτοβουλία είναι αξιόπιστη:

  • Επειδή υπολογίζουμε τις εκπομπές CO2 χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία LCA με αποτελέσματα που αναφέρονται και εγγράφονται στο εξακριβωμένο και πιστοποιημένο έγγραφο (EPD – Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος)
  • Επειδή οι πιστώσεις για την αντιστάθμιση είναι πιστοποιημένες και τα εκτελούμενα έργα παρακολουθούνται από διεθνείς οργανισμούς
  • Επειδή τα εργαστήριά έρευνας και ανάπτυξης της Mapei αναπτύσσουν διαρκώς υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά προϊόντα, αλλά με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση της ποσότητας του CO2 που συνδέεται με το ίδιο το προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
mapei-cube-system

Σύστημα CUBE

Το σκυρόδεμα είναι ένα ουσιώδες υλικό στην κατασκευή. Η σημασία του οφείλεται στη δύναμή του, την ανθεκτικότητά του και την ευελιξία του. Παγκοσμίως, η κατανάλωση σκυροδέματος ανέρχεται σε δισεκατομμύρια τόνους που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο (δεύτερο μόνο μετά το νερό). Το κοινό τσιμέντο Portland (OPC) έχει υψηλό αποτύπωμα άνθρακα λόγω της χρήσης τσιμέντων με υψηλή περιεκτικότητα σε κλίνκερ· η χρήση εναλλακτικών τσιμέντων (με μειωμένη περιεκτικότητα σε κλίνκερ) οδηγεί σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και επομένως αποτελεί μια έγκυρη εναλλακτική. Υπό αυτό το πρίσμα, η MAPEI έχει αναπτύξει το σύστημα CUBE. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βοηθά τη βιομηχανία σκυροδέματος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση τσιμέντων χαμηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ και της μεταβλητής ποιότητας αδρανών, μέσω διαφόρων φάσεων: παραγωγή, μεταφορά και εγκατάσταση. Το σύστημα CUBE βοηθά ενεργά τη βιομηχανία να διατηρήσει τα υψηλά της πρότυπα ενώ μειώνει το κλιματικό της αποτύπωμα.


Κάνοντας τη διαφορά, ένας σάκος κάθε φορά

Ενθαρρύνοντας τη συλλογή άδειων χαρτόσακων, αφού το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί στο εργοτάξιο, μεταφέρεται σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης για να παρχθεί ανακυκλωμένο χαρτί για μια νέα παραγωγή χαρτόσακων για άλλα προϊόντα, σε μία πραγματική διαδικασία κυκλικής οικονομίας.

Χάρη σε αυτό το εγχείρημα, οι εταιρείες μπορούν να αφήνουν τους άδειους σάκους σε ειδικές περιοχές, που ονομάζονται Κέντρα Προσωρινής Συλλογής, σε καταστήματα υλικών κατασκευής που έχουν οριστεί, για την ανάκτηση αποβλήτων από την κατασκευή και την κατεδάφιση, από κοινοπραξίες REC. Οι συσκευασίες που εναποτίθενται στα κέντρα συλλογής ταξινομούνται στα ειδικευμένα εργοστάσια διαχείρισης και διαλογής, προετοιμάζοντάς τες για επεξεργασία στο εργοστάσιο χαρτιού, όπου μπορούν να ανακτηθούν, με σκοπό την κυκλικότητα, δίνοντάς τους νέα ζωή.

 H πολυστρωματική χάρτινη συσκευασία της Mapei, σε ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο UNI 11743 και ταξινομημένη σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Aticelca 501 (Ιταλικός Τεχνικός Σύλλογος για την Κυτταρίνη και το Χαρτί), "ανακυκλώσιμο με χαρτί,"με αποδόσεις σε όρους ίνων έως και 90% και έως και 80%.


packaging
Brochure sostenibilita_5-2022-GB

Βιώσιμη πρωτοπορία

Ανακαλύψτε την προσέγγιση της Mapei για την βιωσιμότητα.

leed

LEED v4.1

LEED v4.1 είναι ένα σύστημα αξιολόγησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση οικο-βιώσιμων κτιρίων, που λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Αποτελεί ένα σύστημα πιστοποίησης παγκόσμιας κλίμακας, για κτίρια που αναπτύσσονται από το Green Building Council της Αμερικής.

LEED v4.1 λαμβάνει υπόψη αρκετούς θεματικούς τομείς, όπως η βιώσιμη τοποθεσία, η χρήση νερού και η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τα προϊόντα για την κατασκευή που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο.
LEED v4.1 πιστοποιεί κτίρια, όχι προϊόντα. 

Προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση, τα προϊόντα μας μπορούν να συνεισφέρουν σε τρεις θεματικούς τομείς:

 

  • Sustainable Site: προϊόντα με υψηλό Δείκτη Ηλιακής Ανάκλασης (SRI)
  • Materials and Resources: προϊόντα με EPD
  • Indoor Environmental Quality: προϊόντα με πολύ χαμηλές εκπομπές VOC

CAM - Ελάχιστα Περιβαλλοντικά Κριτήρια για τα Κτίρια 

Για πληροφορίες και δηλώσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Βιωσιμότητας της Mapei.

Θέλετε να μιλήσετε μαζί μας για περιβαλλοντικά θέματα;

Δώστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ένας από τους διαχειριστές μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Επιλέξτε το τμήμα της Mapei με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε:

Photo Credits © The Habitat Penang Hill


icon-pillole

Κουίζ Βιωσιμότητας 

Ανακαλύψτε πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπουν τα προϊόντα της Mapei σε σύγκριση με τα συνηθισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei