Πιστοποιημένη υπεροχή

 

Από το 2010, η Mapei Hellas εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 9001.

Τα εργοστάσια Mediglia και Latina, με εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης στο Μιλάνο, εφαρμόζουν επίσης ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14001 και ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, σε συμμόρφωση με το BS OHSAS 18001.

 

UNI EN ISO 9001
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόντα και συστήματα: πιστοποιητικά και σήμανση

MAPEI ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPR 305/2011)

Όλα τα κατασκευαστικά προϊόντα που καλύπτονται από συγκεκριμένες, εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κατασκευαστικών προϊόντων (CPR 305/2011/ΕΕ) και φέρουν CE σήμανση στη συσκευασία τους.

Για αυτά τα προϊόντα, οι πελάτες μπορούν να κατεβάζουν την αντίστοιχη Δήλωση απόδοσης (DoP) από την ξεχωριστή σελίδα κάθε προϊόντος.
Για να απλοποιήσουμε την αναγνώριση προϊόντων με σήμανση CE και τα σχετικά πρότυπα αναφοράς, συμπεριλαμβάνουμε ειδικά λογότυπα στον κατάλογο και στα φύλλα τεχνικών δεδομένων.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014/90/ΕΕ ΚΑΙ ΕΕ/2015/559 (MED).

Τα προϊόντα που είναι σύμφωνα με το MED ξεχωρίζουν από το ειδικό λογότυπο στον κατάλογο και τα φύλλα τεχνικών δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε δηλώσεις συμμόρφωσης και πιστοποιητικά των προϊόντων που αγοράζετε, στο email marine@mapei.it

logo-marine

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ειδικά λογότυπα στη συσκευασία και την τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνουν την αναφορά Euronorm που καλύπτει τους ελέγχους και την ταξινόμηση κάθε προϊόντος.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Βιώσιμα προϊόντα

Τα προϊόντα της Mapei που είναι πιστοποιημένα για τα χαμηλά επίπεδα εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και φέρουν σήμανση εθελοντικών και υποχρεωτικών ετικετών εγγυώνται την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, διαφυλάσσοντας έτσι την υγεία των τεχνικών που εφαρμόζουν τα προϊόντα και των χρηστών στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Η Mapei μελετά επίσης ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, εφαρμόζοντας τη μέθοδο LCA για να επαληθεύσει την επίπτωσή τους στο περιβάλλον, από το στάδιο των πρώτων υλών έως το στάδιο απόρριψης. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στη συνέχεια μέσω EPD’s (περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων) προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και να αποτρέπεται η προβολή οικολογικού προσωπείου.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Τα πρωτόκολλα που αναπτύσσονται από την Green Building, με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην αγορά.

Τα προϊόντα της Mapei έχουν σημαντική συνεισφορά σε πρωτόκολλα όπως το LEED και το BREEAM χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών, πιστοποιημένων χαμηλών εκπομπών και περιβαλλοντικών δηλώσεων που είναι γνωστές ως EPD (περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων τύπου III).

Η Ιταλία εισήγαγε πρόσφατα τα CAM’ (Κατώτατα περιβαλλοντικά κριτήρια), που είναι πλέον υποχρεωτικά στα έργα του δημοσίου τομέα: τα προϊόντα της Mapei πληρούν επίσης τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτό το πρωτόκολλο.

 

usgbc-logo      gbc-italia

Η τεχνολογία της Mapei

Έχουμε αναπτύξει την αρχή του “Green Innovation” την οποία και εφαρμόζουμε σε όλα τα προϊόντα που όχι μόνο πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών LEED και των σημαντικότερων ινστιτούτων πιστοποίησης, αλλά διαθέτουν και άλλα χαρακτηριστικά που προστατεύουν το περιβάλλον στις περιοχές εφαρμογής τους και διαφυλάσσουν την υγεία των χρηστών τους. Real technological objectives you will only find in Mapei products.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei