Χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον μαζί

Η δυνατότητα να προσφέρουμε τις καλύτερες και πλέον καινοτόμες λύσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή, με βάση αρχές οικο-βιωσιμότητας αποτελεί βασική δέσμευση της Mapei. Αυτό απαιτεί μια αίσθηση ευθύνης και την ικανότητα να κάνουμε σίγουρες επιλογές, για να παράσχουμε σε σχεδιαστές, ανάδοχους, εργάτες και πελάτες προϊόντα που είναι ασφαλή, αξιόπιστα και ανθεκτικά στην πάροδο των χρόνων, με τις χαμηλότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι μια διαδρομή που δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της υγείας μας. Ενώνει την ποιοτική αρχιτεκτονική με την έρευνα και την ανάπτυξη και βασίζεται στην αξία της εμπειρίας που έχει διαμορφωθεί λειτουργώντας στις σημαντικότερες οικοδομές σε όλο τον κόσμο. Για την ακρίβεια, συμβάλλουμε στη δημιουργία ποιοτικών, ανθεκτικών κτιρίων με προϊόντα από καινοτόμες, ανακυκλωμένες, εξαιρετικά ελαφριές πρώτες ύλες, σχεδιασμένες για να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και να έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.

Άλλη μια σημαντική συνεισφορά στην οικο-βιωσιμότητα γίνεται μέσω της ανάπτυξης προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά μηχανικής απόδοσης και ανθεκτικότητας που επιτρέπουν την κατασκευή δομών με εγγενή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οδηγώντας έτσι αναπόφευκτα στη μείωση των αποβλήτων και τη χαμηλότερη κατανάλωση υλικών και ενέργειας στην κατασκευή τους.

Κοιτάμε πάντα προς το μέλλον και είμαστε συνεχώς αφοσιωμένοι στη διερεύνηση καινοτόμων, αποδοτικών συνθέσεων που μπορούν να ενοποιηθούν, σχηματίζοντας πλήρη συστήματα εφαρμογής. Η διατήρηση κορυφαίων προτύπων ποιότητας απαιτεί και σημαντικές, εστιασμένες επενδύσεις. Ωστόσο, η αριστεία δεν αποτελεί μια απλή δήλωση: η επιθυμία μας είναι όλα τα στοιχεία που αναφέρουμε να είναι και μετρήσιμα, υπολογισμένα και πιστοποιημένα από εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι αξιολογούν αντικειμενικά τους ισχυρισμούς μας. Από το 2012, αντισταθμίσαμε τη χρήση περισσότερων από 50.000 τόνων CO2 σε σχέση με την παραγωγή του Keraflex Maxi S1 Zerø στην Ιταλία, μέσω της απόκτησης πιστοποιημένων μορίων από τη χρηματοδότηση έργων αιολικής ενέργειας στην Ινδία.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei