Δημοσιεύσεις

Έρευνες και έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί από τα διεθνή ερευνητικά κέντρα μας.

2012 July 08-12

Healthy Buildings 2012

Adhesives & Sealants Industry: An Approach For Green Building Product Labelling Requirements

2012 July 08-12

Healthy Buildings 2012

Influence of UV Light on Voc Emissions

2011 June 05-10

Indoor Air Quality 2011

Sustainability and Green Building Products: a Global Approach

2011 June 05-10

Indoor Air Quality 2011

Influence Of The Substrates OnWater-based Paints Emissions

2009 Sep 13-17

Healthy Buildings 2009

VOC emissions: interaction with mortars

2008 Ago 17-22

Indoor Air Quality 2008

VOC: Evaluation of emissions in paints: comparison between in-can and test chamber methods

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei