Sanacija podzemnih objekata od armiranog betona sa negativnim pritiskom vode

Cultureel erfgoed
PODZEMNE STRUKTURE
Waterproofing

Products

1
Armirano betonska konstrukcija
2
Hemijsko ankerisanje
3
Armaturna mreža 
4
Bentonitna pasta 
5
Bentonitna tkanina
6
Hidrofilna ekspandirajuća gumena bentonitna traka
7
Konstrukcija od armiranog betona spravljenog sa superplastifikatorom Dynamon
8
Sanacioni malter
9
Hidroekspanzivna pasta za zaptivanje
10
Polimecementna masa za hidroizolaciju (2 nanosa)  MAPELASTIC FOUNDATION posle nanosa prajmera PRIMER 3296

11
 Sanacioni malter
12
Hidroespanzivna pasta za zaptivanje
13
Elastična zaštitna boja
14
Lepak
15
Pločice
16
Masa za fugovanje
Možda Vas zanima i Waterproofing
NOT REMOVE

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti