MAPE-ANTIQUE F21

MAPE-ANTIQUE F21

Izrazito tečno, bescementno hidraulično vezivo na bazi kreča i EKO-PUCOLANA, otporno na soli. Primenjuje se injektiranjem, za konsolidaciju zidova i maltera, uključujući i maltere sa freskama.
TEHNIČKI PODACI:
Maksimalna veličina agregata: 100 μm.
Preporučeni odnos mešanja: 100 delova MAPEANTIQUE F21 sa približno 60 delova vode (10,2 l vode na svakih 17 kg proizvoda).
Tečnost mešavine: < 30 sec.
Vreme obradljivosti svežeg maltera: približno 40 minuta.
Otpornost na sulfate: visoka.
Iscvetavanje soli: nema.
Rok trajanja: 12 meseci.
Nanošenje: injektiranjem ili ulivanjem.
Potrošnja: 1,04 kg/dm³ (šupljine koja se popunjava).
Pakovanje: vreće od 17 kg.

Povezani dokumenti

Tehnički list
Preuzmite
Bezbednosni list
Preuzmite

Poslednji projekat MAPE-ANTIQUE F21

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti