MAPEFLOOR DECOR 700

Dvokomponentna eposkidna pasta bez rastvarača u vodenoj disperziji za izradu dekoratvnih podova. Može da se tonira sa MAPECOLOR PASTE.
TEHNIČKI PODACI:
Preporučeni odnos mešanja: komp. A : komp. B = 1 : 4.
Boja mešavine: krem.
Konzistencija mešavine: pasta.
Suvo na dodir na +23 °C i 50% R.H.: posle 2 sata.
Prohodnost na +23 °C i 50% R.H.: posle 12 sati.
Vreme do konačnog očvršćavanja: 7 dana.
Čvrstoća na pritisak posle 7 dana (EN 196–1): 50 N/mm².
Otpornost na savijanje posle 7 dana (EN 196–1): 25 N/mm².
Otpornost na abraziju prema Taber-u posle 7 dana (CS17 disk – 1000 g – 1000 obrtaja): 50 mg.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom zatvorenom pakovanju.
Nanošenje: glatkom gletericom.
Potrošnja: od 1 do 1,5 kg/m² po sloju prema u zavisnosti od osobina podloge i vrste dekorativne obrade.
Pakovanje: komplet 10 kg (A+B).

Povezani dokumenti

Bezbednosni list
Preuzmite

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti