MAPEFLOOR FINISH 50 N

Dvokomponentni, alifatični, transparentni poliuretanski završni premaz za upojne površine.
TEHNIČKI PODACI:
Preporučeni odnos mešanja: komp. A : komp. B = 4,9 : 5,1.
Boja mešavine: transparentna.
Konzistencija mešavine: tečnost.
Sadržaj suve materije (%): 65.
Gustina mešavine (kg/m³): 1,040.
Viskoznost mešavine (mPa·s): 345.
Čvrstoća prema Buchholz testu (posle 7 dana na +23 °C) (DIN 53153): 111.
Nelepljiv za prašinu (at 23 °C i 50% R.H.): posle približno 6 h.
Prohodnost (na +23 °C i 50% R.H.): 24 h.
Vreme do konačnog očvršćavanja: 7 dana.
Taber Test (posle 7 dana na +23 °C i 50% R.H.) 1,000 ponavljanja/1,000 obrtaja, CS 17 disk (DIN 53109) (mg): 60.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom zatvorenom pakovanju na +5 °C do +30 °C.
Potrošnja: 0,08–0,3 kg/m² po sloju, u zavisnosti od upojnosti.
Pakovanje: komplet 10 kg (A+B).

Povezani dokumenti

Tehnički list
Preuzmite
Bezbednosni list
Preuzmite

Poslednji projekat MAPEFLOOR FINISH 50 N

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti