MAPEFLOOR I 300 SL TRP

Dvokomponentna, višenamenska, epoksidna masa za izradu industrijskih podova do 1 mm debljine. Može se tonirati pomoću MAPECOLOR PASTE. Usklađena sa standardima koji se primenjuju u prehrambenom sektoru.
TEHNIČKI PODACI:
Preporučeni odnos mešanja: komp. A : komp. B = 100 : 50.
Boja mešavine: transparentna.
Konzistencija mešavine: tečna.
Vreme obradljivosti: približno 30 minuta.
Suvo na dodir na +23 °C i 50% R.H.: posle 6 sata.
Prohodnost na +23 °C i 50% R.H.: posle 24 sata.
Vreme do konačnog očvršćavanja: 7 dana.
Čvrstoća na pritisak (ASTM D 695): 55 N/mm².
Čvrstoća na savijanje (ISO 178): 25 N/mm².
Tvrdoća površine (Shore D): 80.
Taber Test CS17 disk, 1000 ponavljanja, 1000 g (DIN 52108): 80 mg.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom zatvorenom pakovanju.
Nanošenje: nazubljenom gletericom.
Potrošnja: približno 1,1 kg/m² za sloj debljine 1 mm.
Pakovanje: kompleti od 18 kg (A+B).

Povezani dokumenti

Tehnički list
Preuzmite
Bezbednosni list
Preuzmite

Poslednji projekat MAPEFLOOR I 300 SL TRP

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti