ПРОТОКОЛ ОТ FACEBOOK игра БАНЯ С MAPEI 

  ВИДЕО ПРИ ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ 

   video-01-08-2021

   ИГРАЙ ЗА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ BATTIPAV 

    Battipav Class Plus 1300

    Как да участваш в играта?

    Публикувай снимка на банята, по която работиш (като коментар под Facebook поста)- на завършен проект и на процеса. Този, който публикува най-харесваната снимка, ще спечели наградата. Краен срок за участие - 31 юли

    Пост за играта -> тук

    БАНЯ С MAPEI  

    Участвай във Facebook играта и може да спечелиш машина за рязане на плочки.

    Facebook игра БАНЯ С MAPEI
    ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С MAPEI

    MAPELASTIC AQUADEFENSE
    MAPELASTIC AQUADEFENSE
    ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА, БЪРЗОСЪХНЕЩА, ЕЛАСТИЧНА, ТЕЧНА МЕМБРАНА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ…
    MAPENET 150
    MAPENET 150
    Алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа в съответствие с изискванията на ETAG 004…
    MAPEBAND EASY
    MAPEBAND EASY
    Каучукова лента, поставена между два слоя нетъкан текстил, за да образува…
    РАБОТИШ С ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧКИ

    ЗАЛАГАШ НА СТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ

    ЗА УСТОЙЧИВИ ВЪВ ВРЕМЕТО ФУГИ

    ULTRACOLOR PLUS
    ULTRACOLOR PLUS
    Високоефективен, антиефлоресцентен, бързостягащ и съхнещ, модифициран с…
    MAPESIL AC
    MAPESIL AC
    Чист, ацетатен, силиконов уплътнител, устойчив на плесени Изцяло силиконов…
    drop-effect80fc9e7879c562e49128ff01007028e9
    Намалява абсорбирането
    на вода.
    bio-block8ffd9e7879c562e49128ff01007028e9
    Блокира образуването на мухъл и плесен.

    Какво представлява технологията Drop Effect?


    Drop Effect е иновативна технология от MAPEI, с която значително се намалява абсорбцията на вода. Положителният ефект се проявява при повърхности, на които са използвани продукти с технологията - те не пропускат вода и животът им се удължава значително.

    Какви са ползите от 
    технологията Drop Effect?

    • По-дълъг живот на повърхностите
     Животът на повърхностите се увеличава драстично благодарение на технологията на MAPEI.

    • По-устойчиви фугиращи смеси
     Благодарение на Drop Effect фугите запазват своя цвят за много по-дълго време. Фугиращите смеси без тази технология попиват голямо количество вода и с времето променят цвета си и се зацапват много по-лесно.
    • По-издръжливи продукти през зимата
     Технологията е изключително полезна при външни условия. Ниската абсорбция на вода отново удължава живота на повърхностите, особено през зимата, когато замръзналата вода действа разрушително. Благодарение на технологията Drop Effect това не се случва.

     Същите ползи от технологията на MAPEI са валидни и за повърхности от естествен камък - те не се разрушават заради замръзването на вода през зимата и не се зацапват от попита замърсена вода.

     

    Drop Effect

    Какво представлява технологията Bioblock?


    Bio Block e една от шестте иновативни технологии на MAPEI. Технологията Bio Block не позволява развитието на микроорганизми, образуването на мухъл и плесен по повърхностите. Това се случва, благодарение на специално разработени органични молекули.

    Какви са ползите от 
    технологията Bio Block?

    • Запазване на външния вид 
     Продуктите на MAPEI, с Bio Block технология, запазват за дълго време оригиналния си външен вид като цвят и повърхност.

    • По-здравословна среда
     Помещения, в които са използвани продукти с Bio Block технология, са по-здравословни за живеещите или работещите в тях хора, тъй като не позволяват развитие на микроорганизми по повърхностите, които евентуално може да попаднат върху кожата или да бъдат вдишани.
    • Особено подходяща за мокри помещения и детски градини
     Мократа среда е най-благоприятна за развитието микроорганизми, затова технологията Bio Block на MAPEI е изключително подходяща за приложение в мокри помещения като банята и кухнята вкъщи, обществените и частни басейни, сауни и спа центрове.

     Грижейки се за здравословния климат в затворените помещения, технологията Bio Block е подходяща да се използва и за детските стаи, обществените детски кухни, ясли и градини, като и в болниците.

     

    Drop Effect

    ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА FACEBOOK ИГРА БАНЯ С MAPEI 


    1. Организатор на играта

    Организатор на играта  е „Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280, със седалище и адрес на управление в гр. София, Бизнес Парк Младост 4, ет. 6.

    2. Период на провеждане на Играта:

    Играта ще се проведе в периода от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. включително.

    3. Дефиниции

    Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

    3.1. „Организатор“ на Играта е „Мапеи България“ ЕООД, ЕИК: 200807280;

    3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта чрез Facebook страницата https://www.facebook.com/mapeibulgaria и отговори като коментар със снимка на работен процес на ремонт или изграждане на баня. Не се приема за участие коментар под пост извън Facebookстраницата на Мапеи България.

    4. Право на участие в играта

    В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес на територията на Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Мапеи България” ЕООД, членове на техните семейства, както и лица, с които те са във фактическо съжителство, също нямат право да участват в Играта.

    Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в https://www.facebook.com/mapeibulgaria. Регистрацията в www.facebook.com е задължително условие за участие в Играта.

    5. Награди

    За играта наградата е следната:

    Професионална машина за рязане на плочки Battipav Class Plus 1300

     

    6. Механизъм на Играта

    Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно. За да участва всеки участник следва да е закупил материали на Mapei на стойност не по-малко от 50 лв. Документът за покупката на материали на Mapei се предоставя от печелившия участник и следва да е датиран преди момента на участието му в играта.

    За да участва в Играта Участникът трябва да:

    6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и да притежава валидна регистрация/профил в сайта www.facebook.com;

    6.2. Да посети Facebook страницата на Mapei Bulgaria на адрес: https://www.facebook.com/mapeibulgaria

    6.3. Да изпрати в коментар отговор на въпроса под формата на снимка на работен процес и на готов завършен обект (баня, тоалетно помещение, гримьорна) с материали на Mapei.

    7. Ограничения

    7.1. Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация/ профил в интернет сайта www.facebook.com. С една регистрация/ профил в интернет сайта www.facebook.com може да участва само едно физическо лице.

    7.2. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие лица, които не отговарят на условията на Играта и/или чиито коментари съдържат дискриминационно съдържание, призиви към омраза и/или насилие, или друго неподходящо според Организатора съдържание.

    8. Разпределение на наградите

    Наградата ще спечели потребител, публикувал снимка, която е получила най-много лайкове.

    9. Обявяване и връчване на наградите

    9.1. Обявяване

    Печелившият Участник ще бъде обявен най-късно на първия работен ден след датата на избирането на печеливш на официалната страница на Мапеи България във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/mapeibulgaria  Обявяването на печелившия ще бъде извършено чрез изписване на името му, взето от профила му в сайта www.facebook.com.

    9.2. Връчване

    Наградата ще бъде предадена лично на печелившия участник. Участникът следва в срок от  30 дни от обявяването му за спечелил наградата да се свърже с Организатора, за да разбере как да получи своята награда.

    Печеливш Участник, непотърсил наградите си (не се е свързал с Организатора) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губи правото на тяхното получаване. В този случай Организаторът може да изтегли друг печеливш. Същото се прилага и ако не предостави надлежен документ за извършена покупка на стойност не по-малко от 50 лева, датиран преди момента на участието му в играта.

    10. Обща информация за наградите и печелившите Участници

    Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, и телефон за контакт, същият губи правото си върху наградата като Организаторът може да изтегли друг печеливш за същата награда.

    11. Значение на действията на Участниците

    Чрез публикуването на отговор на въпросите към пост в коментар участникът декларира:

    11.1. Че е запознат с и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

    11.2. Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;

    11.3. Че е съгласен Организаторът да обяви името и фамилията му в страницата на Мапеи България във Фейсбук (https://www.facebook.com/mapeibulgaria) както и на уеб сайта www.mapei.bg;

    11.4. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, предоставените от него лични данни могат да бъдат публикувани в страницата на  МАПЕИ във Фейсбук (https://www.facebook.com/mapeibulgaria) и на уебсайта www.mapei.bg;

    11.5. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

    12. Защита на личните данни

    Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки Участник предоставя достъп до публичния си профил във Facebook. За МАПЕИ сигурното съхраняване на лични данни е основен приоритет, поради което полагаме всички грижи за предотвратяването на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Участниците.

    12.1. Администратор на личните данни е „Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, бл. сграда 8А, ет. 6, privacy@mapei.bg 

    12.2. Личните данни, които Организаторът ще обработва са следните име / псевдоним и Facebookпрофил, предоставени лично от Участник с оглед участието му в Играта; три имена, адрес на територията на страната и телефон за връзка и имейл адрес, предоставени от Участник за целите на връчване на спечелена от него Награда. Чрез включването си в играта, участниците са съгласни тези лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на провеждане и администриране на Играта и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по-долу.

    12.3. MAPEI обработва предоставените от Участниците лични данни на основание чл. 6, ал.1, б. "б" от Общия Регламент за Защита на Данните (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор)

    12.4. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелилите в играта и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия, цели освен с изричното съгласие на участниците.

    12.5. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение. Организаторът може да предостави лични данни и на куриерска фирма за доставка на Награда на Победителя.

    В случай че Победител не желае да предостави личните си данни за предоставяне на наградата, то Организаторът ще е във фактическа невъзможност да изпълни задълженията си по доставяне на наградата.

    Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му в Играта.

    12.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в едномесечен срок от приключване на Играта. Лични данни на Победителите ще бъдат изтрити след изтичане на съответните давностни и гаранционни срокове, свързани с предоставената Награда.

    12.7. Всеки Участник, чиито данни се обработват за целите на Играта, има следните права:

    (а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание (з) право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

    За други въпроси във връзка с личните Ви данни можете да се свържете с нас на e-mail: privacy@mapei.bg.

    13. Нарушения

    13.1 Докладване на нарушения

    В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@mapei.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

    13.2. Последици от нарушенията

    13.1. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от една своя регистрация в Интернет сайта  www.facebook.com Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с една регистрация в Интернет сайта www.facebook.com, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната регистрация в Интернет сайта www.facebook.com.

    13.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът е длъжен да дисквалифицира последния от участие в Играта.

     

    14. Обявяване на правилата за участие в Играта

    Настоящите официални правила на Играта ще бъдат обявени и достъпни за целия срок на провеждането на Играта в писмен (разпечатан) вариант на адреса на управление на Организатора, както и в електронен вид на страницата на Мапеи България във Фейсбук.

    15. Отговорност

    15.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни)обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени вреди. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

    15.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена и адрес за получаване на наградата), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.

    16. Правни аспекти

    Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния родов съд в гр. София.

    Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно. За да участва всеки участник следва да е закупил материали на Mapei на стойност не по-малко от 50 лв. Документът за покупката на материали на Mapei се предоставя от печелившия участник и следва да е датиран преди момента на участието му в играта.

    Наградата подлежи на облагане с данък съгласно ЗДДФЛ като за целта на печелившия участък се предоставя служебна бележка, която да използва при определянe на годишната си данъчна основа.

    17. Прекратяване на участието в Играта

    17.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@mapei.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

    17.2. Ако Участникът е бил вписан в базата данни с получатели на обяви и желае да бъде отписан от нея, това може да бъде заявено на адрес marketing@mapei.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

    17.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

    Настоящите общи условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 31.05.2021 г.

    МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

     

     

    Твориш нещо друго с MAPEI? Открий продукта за теб! 

    Разгледай цялата продуктова гама на MAPEI:

    Останете във връзка

    Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei