header-background-environment

Održivi proizvodi kompenziranog CO2

Mapei promiče potpunu kompenzaciju emisija CO2 tijekom životnog ciklusa proizvoda kupnjom certificiranih ekoloških kredita za provedbu projekata obnovljive energije.

Od 2012. Mapei je kompenzirao više od 80 000 tona CO2 povezanih s talijanskom proizvodnjom ljepila Keraflex Maxi S1 Zero stjecanjem ekoloških certificiranih kredita. Od 2023. godine stvorena je nova linija proizvoda za polaganje keramičkih pločica, u potpunosti kompenzirane emisije CO2.

 Emisije CO2 mjerene tijekom životnog ciklusa proizvoda iz Zero linije u 2023. godini metodologijom procjene životnog ciklusa (LCA) potvrđene i certificirane dokumentom EPD (Environmental Product Declaration, odnosno Izjava o utjecaju na okoliš) kompenzirane su stjecanjem certificiranih ugljičnih krediti za podršku projektima obnovljive energije i zaštite šuma.

Posvećenost planetu, ljudima i bioraznolikosti. Uz Mapei odaberite održivost za sve svoje projekte.

fully offset.bmp
LCA

Kako mjerimo CO2?

Emisije CO2 iz naših proizvoda izražene su u kg CO2 eq/kg proizvoda i izračunate standardiziranom LCA metodologijom (Life Cycle Assessment = procjena životnog ciklusa). Analiza životnog ciklusa proizvoda je procjena utjecaja na okoliš koji proizvod ima tijekom svih faza svog životnog ciklusa, od kolijevke do groba: od vađenja sirovina do njihovog transporta do proizvodnog pogona, proizvodnje, pakiranja, otpada, transporta gotovog proizvoda do distributera i konačnog zbrinjavanja.

Pristup u kojem se uzima u obzir svaka životna faza proizvoda, naziva se "od kolijevke do groba". 

Utjecaj proizvoda na okoliš

utjecajiNaOkolis1
Klimatske promjene (GWP)

Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) je mjera stakleničkih plinova u atmosferi (uglavnom CO2, N2O, CH4) koji pridonose povećanju temperature planeta.
GWP Total uključuje GWP fosila, GWP biogeni i GWP-LULUC.

utjecajiNaOkolis2
Oštećenje ozonskog omotača (ODP)

Odnosi se na degradaciju ozona u stratosferi koji sudjeluje u blokiranju sunčevih UV zraka. Razlog tomu su posebno reaktivne tvari koje sadrže klorofluorougljike (CFC) ili klorofluorometane (CFM).

utjecajiNaOkolis3
Fotokemijsko stvaranje ozona (POCP)

Stvaranje ozona u niskoj atmosferi je uobičajeno u gradovima gdje se svakodnevno emitira velika količina štetnih tvari (kao što su VOC i NOx) i uglavnom se raspršuje tijekom ljeta.

utjecajiNaOkolis4
Eutrofikacija (EP)

Odnosi se starenje vodenih ekosustava. U ovom procesu intenzivno rastu alge, smanjuje se količina kisika i postupno izumiru životinjske vrste i smanjuje se bioraznolikost flore. Vodeni ekosustavi mijenjaju boju u tamnozelenu i smeđu.

utjecajiNaOkolis5
Zakiseljavanje (AP)

Odnosi se na emisiju specifičnih tvari koje zakiseljuju (npr. NOx, SOx) tako što smanjuju pH vrijednost oborina uz predvidljivu štetu ekosustavu.

utjecajiNaOkolis6
Iscrpljivanje abiotskih resursa - minerala i metala
Potencijal iscrpljivanja abiotičkih resursa odnosi se na iscrpljivanje nefosilnih goriva (minerala i metala).
utjecajiNaOkolis7
Iscrpljivanje izvora fosilnih goriva (ADP-FOSSIL)
Odnosi se na iscrpljivanje resursa fosilnih goriva.
utjecajiNaOkolis8
Potrošnja vode (WDP)
Odnosi se na potencijalni nedostatak vode, odnosno neispunjavanje potreba za vodom.

Kako se vrijednosti potvrđuju?

Rezultate dobivene metodologijom LCA (Life Cycle Assessment = procjena životnog ciklusa) provjerava i certificira vanjsko tijelo, a objavljuju se u Izjavi o utjecaju na okoliš (EPD).

Izjava o utjecaju na okoliš je cjelovito izvješće pripremljeno prema međunarodnim standardima (kao što su ISO 14025, EN 15804 i sl.), koji dokumentira učinke proizvoda na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa mjerenjem tih učinaka prema standardiziranoj LCA metodologiji.
Sve Izjave vezane uz Mapei proizvode objavljene su na web stranici voditelja programa https://www.environdec.com/home.

EPDlogo

Kako izračunavamo količinu kompenzacije CO2?

Nakon što izračunamo količinu CO2 nastalu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda i izrazimo ju u kg CO2 eq po kilogramu, tu vrijednost pomnožimo s količinom u tonama prodanog proizvoda.

Kako kompenziramo CO2?

Svoju posvećenost planetu, ljudima i bioraznolikosti kompenziramo stjecanjem certificiranih ekoloških kredita za provedbu projekata obnovljive energije i zaštite šuma.

Jedan kredit odgovara kompenzaciji jedne tone CO2.

Količina kompenziranih kredita izračunava se množenjem prodanih tona proizvoda i količine CO2 izračunatog LCA metodologijom.

co2-offset-hrv

Kako biramo projekte?

Projekti moraju imati značajan i održiv utjecaj na razvoj u zemljama u razvoju koji nadilazi "samo" smanjenje emisija CO2, odnosno da je u skladu s mnogim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj iz društvene, ekonomske i ekološke perspektive.

Zašto je ova inicijativa vjerodostojna?

  • Jer izračunavamo emisije CO2 LCA metodologijom s rezultatima prijavljenima i registriranima na verificiranom i certificiranom dokumentu, EPD-u (Environmental Product Declaration - Izjava o utjecaju na okoliš).
  • Jer su kompenzirani ekološki krediti certificirani, a projekti su pod nadzorom međunarodnih tijela.
  • Jer naši laboratoriji za istraživanje i razvoj neprestano razvijaju visokokvalitetne, dugotrajne proizvode koji imaju manji utjecaj na okoliš s ciljem smanjenja emisije CO2 tijekom njihovog životnog ciklusa.

Imate pitanja o našim održivim proizvodima?

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti