Pravilnik o privatnosti

 

Cilj ovog Pravilnika o privatnosti je opisati kako se ova web stranica administrira i kako se obrađuju osobni podaci korisnika/posjetitelja web stranice. Ovaj Pravilnik daje informacije sukladno člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 – (u daljnjem tekstu: “GDPR”).

Ovaj Pravilnik se isključivo odnosi na web stranicu tvrtke Mapei Croatia d.o.o.., a ne na druge web stranice koje su korisnicima dostupne putem linkova. 

VODITELJ OBRADE PODATAKA

 

Mapei Croatia d.o.o. s registriranim sjedištem u Svetoj Nedelji, Kerestinec, Purgarija 14 (u daljnjem tekstu: Društvo) je voditelj obrade sukladno člancima 4. toč. 7 i 24 GDPR-a, u pogledu obrade osobnih podataka koje prikupi putem ove web stranice. 

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Društvo obavještava, vas kao ispitanika, da će prema člancima 13. i 14. GDPR-a obraditi navedene podatke u niže navedene svrhe, ručno i/ili uz podršku IT ili telematskih sredstava.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA


PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA

Osobni podaci se obrađuju sukladno odredbama GDPR-a u sljedeće svrhe: 

  • PODACI O PREGLEDAVANJU: dok IT sustavi i softverski postupci usvojeni za ispravan rad ove web stranice obavljaju svoje rutinske zadatke i funkcije, potrebni su im određeni osobni podaci koji se implicitno prenose tijekom korištenja protokola internetskih komunikacija. Informacije koje spadaju pod ovu kategoriju su: IP adrese, vrsta preglednika koji se koristi, operativni sustav, domene i adrese web stranica koje se koriste za pristup ili izlazak s ove web stranice, informacije o stranicama unutar web stranice koje je posjetio korisnik, vrijeme koje je korisnik proveo na web stranici, koliko dugo korisnik ostaje na svakoj stranici, unutarnju analizu rute i drugih parametra o korisničkom operativnom sustavu i IT okruženju. Ovi tehnički/IT podaci prikupljaju se, konsolidiraju i koriste potpuno anonimno. Ti se podaci obrađuju s ciljem dopuštanja i kontrole ispravne upotrebe ove web stranice, kao i prikupljanja anonimnih statističkih podataka o upotrebi iste, te se brišu odmah nakon obrade.
  • PODACI DOBROVOLJNO PONUĐENI OD STRANE SAMOG KORISNIKA. Podaci koje korisnik dobrovoljno  ponudi obrađuju se samo u mjeri u kojoj korisnik daje suglasnost za obradu i u sljedeće svrhe:
    • PRUŽANJE USLUGA: za pristup određenim uslugama koje nudi ova web stranica, kao što su registracija za tečajeve, konvencije ili seminare, preuzimanje softvera, spremanje projekata i izračunavanje proizvoda ili primanje newslettera, od posjetitelja će se tražiti da se registrira na web stranici te time stvori osobni račun. Pri registraciji na web stranicu od posjetitelja će se zatražiti da dobrovoljno ponudi određene osobne podatke popunjavanjem obrasca za registraciju, kao što su ime, prezime, kućna adresa, adresa e-pošte, mobilni i/ili fiksni telefonski broj, zanimanje i naziv radnog mjesta. Na kraju, neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese navedene na ovoj web stranici dovest će do daljnjeg prikupljanja osobnih podataka pošiljatelja (primjer: ime, prezime i adresa e-pošte). Dobrovoljno dobiveni osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu kreiranja korisničkog računa i za druge svrhe koje su strogo nužne i/ili povezane s dostavom i ispravnom administracijom traženih usluga, kao i odgovorima na pitanja koja je formulirao sam korisnik, putem web stranice, putem e-pošte ili bilo kojeg drugog komunikacijskog sustava koji je dostupan. 
    • MARKETING: slanje e-maila s našim newsletterom ili drugim informativnim materijalima za promidžbene i/ili marketinške svrhe.  
    • IZRADA PROFILA: u svrhe izrade profila u svezi s tržišnim istraživanjima i statističkom analizom. Ova kategorija također uključuje aktivnosti koje su povezane ili u korelaciji s profiliranjem korisnika kako bi se identificirali njihovi ukusi, preferencije, navike, potrebe i izbori, a u cilju poboljšanja kvalitete usluga koje pruža Mapei grupa.

 

OBRADA PODATAKA

Podatke mogu obrađivati zaposlenici i suradnici Mapei Croatia d.o.o. ili društva unutar Mapei grupe kao "osobe zadužene za obradu" (tj. osobe koje su pod izravnim nadzorom voditelja ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka, sukladno članku 4. toč. 10. i 29. GDPR-a) i izvršitelj obrade.

Podatke mogu obrađivati i pouzdana društva koja obavljaju, u ime Mapei Croatia d.o.o. ili društva Mapei grupe, tehničke i organizacijske usluge. Ta društva su izravni suradnici Mapei Croatia d.o.o. ili društva unutar Mapei grupe i imenovani su kao izvršitelji obrade. Njihov popis stalno se ažurira i dostupan je na zahtjev, slanjem obavijesti na gore navedenu adresu ili e-mailom na zastitapodataka@mapei.hr.

PRIRODA PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA I POSLJEDICA ODBIJANJA PRIVOLE

PODACI KOJI SE OBRAĐUJU U SVRHU PRUŽANJA USLUGA PONUĐENIH NA WEB STRANICI 

Za pristup određenim uslugama koje nudi web stranica (kao što je registriranje za tečajeve, konvencije ili seminare, preuzimanje softvera, spremanje projekata i izračunavanje proizvoda ili primanje newslettera) potrebno je dostaviti osobne podatke. Odbijanje dostavljanja navedenih podataka onemogućiti će Mapei Croatia d.o.o. u daljnjem pružanju zatražene usluge.

PODACI KOJI SE OBRAĐUJU U MARKETINŠKE SVRHE 

Za daljnju obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, Mapei Croatia d.o.o. mora ishoditi pojedinačnu, odvojenu, jasno izraženu, dokumentiranu, preventivnu i neobvezujuću privolu.

Davanje privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik posebno prima na znanje promotivne, komercijalne i marketinške svrhe (uključujući posljedično tome i administrativne i upravne aktivnosti) i izričito dopušta obradu (sredstva koja se koriste za obradu mogu biti: poziv s operatorom ili drugim ne elektroničkim sredstvima, ne telematskim ili sredstvima koja ne podržavaju automatske, elektroničke ili telematske mehanizme i / ili postupke i gdje su sredstva korištena za postupak e-mail, faks, sms, mms, automatski sustavi bez operatora i slično, uključujući elektronske platforme i druga elektronička sredstava) sukladno čl. 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.

Uskraćivanje privole za obradu u marketinške svrhe neće proizvesti nikakve posljedice u vezi s izvršavanjem ugovora, poslovnog odnosa ili drugog odnosa s korisnikom. 

Ispitanik je slobodan dati privolu za daljnji prijenos podataka trećim osobama koji će nastaviti obradu u marketinške svrhe. U slučaju uskrate privole za prijenos podataka trećim osobama koje bi nastavile obradu podataka u marketinške svrhe, prijenos neće biti izvršen, a podaci će biti obrađeni isključivo i jedino od strane Društva, za koju obradu u marketinške svrhe je ispitanik dao privolu.

PODACI KOJI SE OBRAĐUJU U SVRHU IZRADE PROFILA 

Moguće je da Društvo u marketinške svrhe i u svrhu poboljšanja Usluga, obavlja obradu podataka putem izrade profila, odnosno putem profiliranja. Za takvu obradu, a radi cjelovitosti informiranja, upućuje se na definiciju iz čl. 4. stavak 1. br. (4) GDPR-a, koja definira profiliranje kao „bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem“.

Da bi nastavio s aktivnosti profiliranja, Mapei Croatia d.o.o. mora ishoditi prethodnu i specifičnu privolu ispitanika.

U slučaju uskrate privole za aktivnosti profiliranja, Društvo će biti onemogućeno nastaviti s gore navedenom obradom. Ispitanik je slobodan dati privolu za obradu u marketinške svrhe, ali ujedno ne i za aktivnosti profiliranja i/ili daljnjeg prijenosa podataka trećim stranama koje bi nastavile s obradom putem profiliranja. U slučaju uskrate privole za obradom putem profiliranja i/ili daljnjeg prijenosa podataka trećim stranama koje bi nastavile s obradom putem profiliranja, posljedica će biti da Društva neće moći vršiti aktivnosti profiliranja, niti prenositi podatke trećim stranama i podaci će biti obrađeni isključivo i jedino od strane Društva, za koju obradu u marketinške svrhe je ispitanik dao privolu. Osobni podaci koji su predmet aktivnosti profiliranja neće biti predmet bilo kakvog otkrivanja. 

OSNOVNE ODREDBE

U svakom slučaju, čak i ako je ispitanik dao privolu Društvo za obradu podataka u sve gore navedene svrhe, ispitanik je u svakom trenutku slobodan opozvati danu privolu. Kao što je predviđeno člankom 21. GDPR-a, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka u gore navedene svrhe, a koji se odnose na njega. U takvom slučaju, osobni se podaci više neće obrađivati u navedene svrhe. 

 

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE IZVAN EEP

Prikupljeni i obrađeni podaci mogu se za gore navedene svrhe prenijeti izvan Europskog ekonomskog prostora (tj. država članica Europske unije, zajedno s Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom) i to:

• trećim osobama pružateljima IT usluga i/ili pohrane podataka, također pohrane temeljem cloud-a

• društvima unutar Mapei grupe.

Podaci se prenose samo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i gdje sredstva za prijenos podataka osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite u odnosu na podatke, na primjer:

• putem sporazuma o prijenosu podataka, uključivanjem postojećih standardnih ugovornih klauzula koje je Europska komisija usvojila za prijenos osobnih podataka od strane voditelj obrade u EEA do voditelja i izvršitelja obrade u jurisdikcijama bez odgovarajućih zakona o zaštiti podataka

• potpisivanjem EU-U.S. okvira zaštite privatnosti za prijenos osobnih podataka od subjekata u EU do subjekata u Sjedinjenim Američkim Državama ili bilo koji drugi odgovarajući sporazum u odnosu na druge jurisdikcije

• prenošenje podataka u zemlju za koju Europska komisija smatra da ima adekvatnu razinu zaštite podataka osiguranu putem zakonodavstava te zemlje

• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršenje ugovora između sebe i treće strane, a prijenos je u interesu ispitanika u svrhu tog ugovora

• gdje je ispitanik dao privolu za prijenos podataka.

 

TRAJANJE OBRADE PODATAKA

Svi se osobni podaci prikupljaju i registriraju na zakonit i pošten način i u gore opisane svrhe. Podaci se obrađuju i uz pomoć IT sustava i baza podataka prema uvjetima koji su u skladu s navedenim ciljevima, a kako bi se osigurala njihova sigurnost i povjerljivost.

Osobni podaci bit će pohranjeni u skladu s načelom proporcionalnosti na takav način da omoguće identifikaciju ispitanika i dok se ne provode svrhu obrade.

 

VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE

Voditelj obrade podataka je:

Mapei Croatia d.o.o., Purgarija 14, Kerestinec, Sveta Nedelja

Kao što je gore spomenuto, podaci mogu biti obrađeni od strane pouzdanih društava koje pružaju u ime Mapei Croatia d.o.o. ili društava unutar Mapei grupe, tehničke i organizacijske usluge. Ta društva su izravni suradnici Mapei S.p.A. ili društva unutar Mapei grupe i imenovani su kao izvršitelji obrade. Njihov popis stalno se ažurira i dostupan je na zahtjev, slanjem obavijesti na gore navedenu adresu ili e-mailom na zastitapodataka@mapei.hr.  

 

PRAVA ISPITANIKA

Sukladno članku 13. stavak 2. točka (b) i (d), članku 14. stavku 2. točka c) i e), 15., 18., 19. i 21. GDPR-a, ispitanik:

a) ima pravo zatražiti od Društva pristup osobnim podacima, njihovu ispravku ili brisanje, ograničenje obrade ili dati prigovor na njihovu obradu

b) ima pravo na prenosivost podataka sukladno članku 20. GDPR-a

c) ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u skladu s postupcima i pokazateljima dostupnim na službenim stranicama nadzornog tijela www.azop.hr.

O bilo kojem ispravljanju, brisanju ili ograničenju obrade na zahtjev ispitanika – osim ako je nemoguće ili zahtijeva nerazumne napore – Društvo će obavijestiti osobe kojima su osobni podaci proslijeđeni. Društvo može objaviti njihova imena/nazive ispitaniku, ako to ispitanik zatraži.

Ostvarivanja ovih prava nije podložno nikakvim ograničenjima i besplatno je. Za ostvarivanje prava, ispitanik se može obratiti voditelju obrade tako što će poslati obavijest na gore navedenu adresu ili e-mail adresu zastitapodataka@mapei.hr

 

DODACI ZA DRUŠTVENE MREŽE

Ova web stranica sadrži dodatke (plug-in) za određene društvene medijske platforme (kao što je Facebook). Dodatni alati za društvene medije su posebni alati koji omogućuju funkcijama društvenih medijskih platformi da budu izravno ugrađene u web stranicu (kao što je funkcija Facebooka „Like“) i označene su logom svake društvene medijske platforme. Kada posjetite stranicu na ovoj web stranici i ulazite u interakciju s dodacima (kao na primjer odabirom opcije "Like") ili ako odlučite ostaviti komentar, preglednik prenosi odgovarajuću informaciju izravno na društvenu medijsku platformu (u ovom slučaju Facebooku) koja ga pamti. Za daljnje informacije o svrsi, vrsti i metodama prikupljanja, obrade i pohranjivanja osobnih podataka putem platforme društvenih medija, kao i informacija o ostvarivanju vaših prava, pogledajte pravila o privatnosti pojedine platforme društvenih medija. 

 

LINKOVI NA WEB STRANICE TREĆIH OSOBA

S ove internetske stranice moguće se izravno povezati s drugim web stranicama trećih strana i to putem linkova.

Nositelj ove web stranice ne snosi odgovornost za način na koji se osobni podaci upravljaju i obrađuju putem web stranica trećih osoba, kao i za upravljanje autentičnosti ovlasti koje daju treće strane. 

 

KOLAČIĆI

Kolačići su paketi informacija koje web poslužitelj (npr. web stranica) šalje korisnikovom internetskom pregledniku koji se automatski pohranjuju na korisničkom računalu, a zatim se automatski šalju natrag poslužitelju svaki put kad se pristupi web stranici. Zadana postavka za gotovo sve web preglednike je automatsko prihvaćanje kolačića. Ova web stranica ne koristi kolačiće za prijenos podataka osobne prirode. Korištenje kolačića sesije (koje se trajno ne pohranjuju na korisničkom računalu i poništavaju se svaki put kada je internetski preglednik zatvoren) strogo je ograničeno na prijenos identiteta sesija potrebnih kako bi se web stranica mogla koristiti sigurno i učinkovito. Kolačićima sesije kojima se koristi ova web stranica izbjegava se potreba za korištenjem drugih IT tehnika, a koje bi mogle ugroziti privatnost korisnika tijekom pregledavanja i ne dopušta se stjecanje osobnih podataka korisnika. Ova web stranica također koristi i trajne kolačiće, tj. kolačiće koji ostaju pohranjeni na tvrdom disku računala dok ne isteknu ili ih ne izbriše koristnik/posjetitelj. Korištenjem trajnih kolačića, posjetitelji web stranice (ili drugi korisnici koji koriste isto računalo) automatski su prepoznati svaki put kada posjete web stranicu. Posjetitelji mogu postaviti svoj preglednik tako da prihvaća/odbije sve kolačiće ili se svaki put kad se predloži korištenje kolačića pojavljuje poruka kako bi se korisnik odlučio hoće li prihvatiti korištenje kolačića ili ne. Korisnik u bilo kojem trenutku može promijeniti zadane postavke i onemogućiti sve kolačiće (tj. blokirati ih u potpunosti) i to odabirom najviše razine zaštite. Za sve ostale informacije o svojstvima, vrstama, metodama i načinima uklanjanja, poništavanja ili onemogućavanja kolačića koji se nalaze na web stranici, pogledajte posebni Pravilnik o korištenju kolačića.

 

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti