Održivost proizvoda

Sposobnost ponuditi najbolja i najinovativnija rješenja za projektiranje i gradnju prema ekološki održivim principima osnovna je obveza za Mapei. To zahtijeva osjećaj odgovornosti i sposobnost stvaranja konkretnih izbora kako bismo projektantima, izvođačima i svim korisnicima osigurali proizvode koji su sigurni, pouzdani, dugotrajni s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš. To je pristup koji stavlja naglasak na očuvanje okoliša i naše zdravlje. On ujedinjuje kvalitetnu arhitekturu, istraživanje i razvoj a ovisi o iskustvu stečenom na najvažnijim gradilištima diljem svijeta. Štoviše, doprinosimo izgradnji kvalitetnih, izdržljivih zgrada stvaranjem inovativnih proizvoda recikliranim, ultra laganim sirovinama razvijenim kako bi se smanjila potrošnja energije i kako bi imali vrlo nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva.

Trajni proizvodi = Manje otpada, manje iscrpljivanja resursa = Manji utjecaj na okoliš

Kako mjerimo utjecaj na okoliš?

Utjecaj naših proizvoda na okoliš kvantificira se standardiziranom metodologijom LCA (Life Cycle Assessment = procjena životnog ciklusa). Rezultat je objavljen u Izjavi o utjecaju na okoliš (EPD) koja je izvješće usklađena s međunarodnim standardima (ISO 14025, EN 15804).
Procjena životnog ciklusa proizvoda je procjena njegovih utjecaja na okoliš tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa: od ekstrakcije sirovina, preko njihovog transporta do postrojenja, do proizvodnih faza. Procjena životnog ciklusa uzima u obzir ambalažu, otpad i isporuku proizvoda kupcima te konačno zbrinjavanje.

Gledamo u budućnost - zahvaljujući stalnom istraživanju inovativnih i učinkovitih formulacija koje se mogu integrirati u cjelovite sustave. Održavanje standarda kvalitete izvrsnosti zahtijeva i značajna, ciljana ulaganja.Izvrsnost, međutim, nije nešto što možete samo proglasiti:želja nam je da je sve što komuniciramo mjerljivo, izmjereno i ovjereno od strane vanjskih tijela koja objektivno mogu ocijeniti naše tvrdnje. Od 2012. godine za više od 50 000 tona smo smanjili emisiju u proizvodnji ljepila Keraflex Maxi S1 Zerø u Italiji stjecanjem ekoloških bodova.

EPD-transparent

Mapei promiče Agendu 2030 s ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals)

kako bi ponudio certificirane građevinske proizvode bez negativnog utjecaja na okoliš i ljude.
6-zdravlje
Rješenja za zdravlje i ugodnost življenja
Osim promicanja sigurnog i zdravog radnog mjesta za svoje zaposlenike, Mapei je predan razvoju rješenja koja čuvaju kvalitetu zraka unutar zgrada, jamče visoku razinu udobnosti stanovanja unutar zgrada i osiguravaju ugodnost kako onih koji primjenjuju naše proizvode tako i oni koji koriste i žive na područjima gdje se primjenjuju.
3-gradovi
Rješenja za zdravlje i ugodnost življenja
Osim promicanja sigurnog i zdravog radnog mjesta za svoje zaposlenike, Mapei je predan razvoju rješenja koja čuvaju kvalitetu zraka unutar zgrada, jamče visoku razinu udobnosti stanovanja unutar zgrada i osiguravaju ugodnost kako onih koji primjenjuju naše proizvode tako i oni koji koriste i žive na područjima gdje se primjenjuju.
5-edukacija
Edukacija o održivosti
Kroz tečajeve obuke, konferencije i webinare, Mapei njeguje talent svog ljudskog kapitala i dionika pružajući im znanje i odgovarajuće alate za rast te podižući njihovu svijest o održivosti.
2-potrošnja
Kružno gospodarstvo
Mapei usvaja kružni pristup svojim procesima i proizvodima, smanjujući količinu otpada koja nastaje kroz aktivnosti oporabe i recikliranja, obuzdavajući potrošnju nekorištenih sirovina koje ulaze u proizvodni proces i promičući upotrebu recikliranih materijala u formulacijama proizvoda.
4-industrija
Inovativni i kvalitetni proizvodi
Mapei je predan istraživanju i razvoju inovativnih, kvalitetnih i dugotrajnih proizvoda koji igraju ključnu ulogu u izgradnji održivih struktura.
1-klima
Smanjenje utjecaja procesa i proizvoda na klimu
Mapei mjeri i prati emisije stakleničkih plinova iz svojih proizvodnih aktivnosti s ciljem sve većeg doprinosa borbi protiv klimatskih promjena. Također, kroz LCA metodu, mjeri razinu emisija povezanih sa svojim proizvodima i stalno se zalaže za smanjenje tih emisija.

Preuzmite brošure

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti