Uvjeti i Odredbe

UVJETI KORIŠTENJA MREŽNE STRANICE WWW.MAPEI.HR
Mrežna stranica www.mapei.hr (u daljnjem tekstu “Stranica”) vlasništvo je tvrtke Mapei S.p.A (u daljnjem tekstu "Mapei") i mrežna je informacijska usluga koju pruža Mapei.Njegova upotreba dopuštena je samo po prihvaćanju sljedećih uvjeta i odredbi.Ako ne namjeravate prihvatiti ove uvjete, molimo vas da ne koristite mrežnu stranicu.

 

Autorska prava i zaštitni znakovi

Sadržaj stranice, uključujući ali ne ograničavajući se na članke, dokumente, zaštitne znakove, logotipove, slike, grafikone te njihov izgled i prilagodbe, zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. Stranica također može sadržavati slike, dokumente, logotipove i zaštitne znakove trećih strana koji su izričito ovlastili Mapei na njihovu upotrebu i objavljivanje na Stranici.Gore navedeni materijal trećih osoba također je zaštićen zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. Ako nije namijenjen osobnoj uporabi, zabranjeno je kopiranje, mijenjanje, distribuiranje, objavljivanje ili korištenje sadržaja Stranice bez izričitog odobrenja tvrtke Mapei.Zabranjeno je prodavati ili distribuirati kopije Stranice ili bilo kojeg dijela stranice u komercijalne svrhe. Materijal se može skinuti sa Stranice samo ako je to izričito dopušteno i posebno naznačeno unutar različitih stranica Stranice.Navedeno odobrenje odnosi se isključivo na osobnu i nekomercijalnu upotrebu preuzetih materijala i bilo koji drugi oblik korištenja je strogo zabranjen. Za niti jedan sadržaj Stranice ne smije se smatrati da postoji izravno ili prešutno dopuštenje trećih strana za korištenje Mapeijevih zaštitnih znakova, članaka, slika, grafikona, zvukova ili bilo kojih drugih elemenata koji su pokriveni zakonima o zaštiti privatnosti, prema prethodnim stavcima.

 

Ograničenje odgovornosti

Inofrmacije sadržane na Stranici

Iako Mapei ulaže sve napore kako bi potvrdio pouzdanost i točnost informacija sadržanih na Stranici kao i da ažurira navedene podatke, Mapei ne jamči ispravnost, potpunost ili aktualnost navedenih informacija i odbacuje svu odgovornost za eventualne pogreške, nedorečenosti ili nepreciznosti.Jednako tako, Mapei ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz korištenja informacija sadržanih na Stranici.

Funkcioniranje stranice

Mapei se ne može smatrati odgovornim za štetu uzrokovanu prekidom, obustavljanjem, kašnjenjem ili nepravilnostima prilikom spajanja sa Stranicom uslijed prekida struje, slabih telefonskih veza i signala ili slabe internetske usluge, kao ni zbog štete uzrokovane preuzimanjem materijala sa Stranice, kad je to dopušteno, uključujući i oštećenja elektroničke opreme uzrokovana virusima.

Prisutnost veza

Mapei ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje druge mrežne stranice na koju se može pristupiti putem Stranice ili putem kojih je moguće pristupiti Stranici.Mapei izjavljuje da nema kontrolu nad sadržajem takvih mrežnih stranica i, kao treća strana, ne može biti odgovoran za njihov sadržaj i materijale, uključujući reklamne materijale koji se objavljuju na tim mrežnim stranicama kao ni za proizvode ili usluge koje oni nude.Navedeni proizvodi ili usluge ne mogu se smatrati sponzoriranima, dijeljenima ili na bilo koji način podržanima od strane tvrtke Mapei.

 

Pravne odredbe

Korištenje Stranice i njenog sadržaja dopušteno je samo u zakonite svrhe i u svim slučajevima bez kršenja prava trećih osoba.Korisnici također moraju obratiti posebnu pozornost na zakone o zaštiti podataka, zakone o intelektualnom i industrijskom vlasništvu, zaštitu osobnih podataka, postojeće zakone o kibernetičkom kriminalu i zakone koji se odnose na telekomunikacije.

 

Registrirani korisnici

Svaki korisnik koji se namjerava registrirati u bilo kojem dijelu ili za bilo koju uslugu ove Stranice, dužan je dostaviti samo one informacije koje su potpune, ažurirane, točne i relevantne za tog korisnika.Korisnik je također dužan pravodobno dostaviti bilo kakvu promjenu osobnih podataka potrebnih za registraciju na Mapei stranicu.Mapei pridržava pravo provjeriti točnost bilo koje dane informacije i može odbiti korisnikov pristup Stranici i/ili bilo kojem ili svim njegovim izvorima, uslugama ili sadržaju.

Ako je potrebno prijaviti se za pristup Stranici ili bilo kojem dijelu Stranice, korisnik je dužan koristiti opciju odjava na kraju svake sesije.Mapei zadržava pravo odjaviti one korisnike čiji je račun nakon prijavljivanja na Stranicu neaktivan kroz duži vremenski period.

Svaki korisnik je odgovoran za čuvanje tajnosti svog računa, lozinke i svih ostalih podataka te je odgovoran i za svaku aktivnost koja se obavlja putem njegovog računa.Neovlašteno korištenje računa ili bilo koja druga sigurnosna povreda mora se odmah prijaviti administratoru web stranice.

 

Komunikacija i informacije koje korisnik šalje putem Stranice

Korisnik preuzima svu odgovornost za sadržaj svih poslanih poruka, prihvaća da je u cijelosti za njih odgovoran te izjavljuje i jamči da je legitiman vlasnik sadržaja tih poruka odlobađajući Mapei – kao i sve one koji su povezani i/ili pod kontrolom tvrtke Mapei, njezinih menadžera i zaposlenika - bilo kakvih zahtjeva za odštetom ili naknadom.Korisnik također oslobađa Mapei od bilo kakve odgovornosti od zahtjeva trećih strana prema tvrtki Mapei ili gore navedenim subjektima za štete uzrokovane ponašanjem korisnika ili bilo koje druge osobe koju je korisnik ovlastio za pristup Stranici.

Svi podaci i materijali koje bilo koji korisnik dijeli putem Stranice ne smatraju se povjerljivima.Stoga Mapei zadržava pravo na slobodno korištenje tih informacija i materijala na način koji smatra prikladnim.Svatko tko šalje materijal i/ili podatke jamči da se isti može objaviti i prihvaća da Mapei ne može biti odgovoran i da nema nikakvih obveza prema trećim stranama u vezi s navedenim materijalima i informacijama.

 

Privatnost i kolačići

Sve informacije u svezi zaštite osobnih podataka i korištenja kolačića potražite u Pravilniku o privatnosti web stranice i Pravilniku o korištenju kolačića.

 

Primjenjivi zakoni

Uvjeti i odredbe u ovom dokumentu regulirani su prema talijanskom zakonu.

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti