MAPELASTIC FOUNDATION

Dvokomponentni, elastični polimer-cementni mort za hidroizolaciju betonskih površina izloženih pozitivnom i negativnom hidrauličkom tlaku.

PODRUČJE PRIMJENE: Hidroizolacija betonskih i zidanih konstrukcija izloženih pozitivnom i negativnom hidrauličkom tlaku. Preporuča se za zidove temelja, parkirališta, podzemne konstrukcije, spremnike, kanale i bazene za plivanje.

PRIMJERI PRIMJENE
• Hidroizolacija betonskih potpornih zidova.
• Hidroizolacija podzemnih parkirališta, podruma, bazena za plivanje, spremnika i okna dizala od negativnog tlaka vode.
• Hidroizolacija zidova od blok opeke, prethodno obrađenih odgovarajućim MAPEI mortom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Mapelastic Foundation je dvokomponentni mort na bazi cementnih veziva, finih inertnih materijala, specijalnih dodataka i sintetičkih polimera u vodenoj disperziji, pripremljen prema formuli razvijenoj u MAPEI Istraživačkim laboratorijima. Kada se dvije komponente zamiješaju, dobije se masa plastične konzistencije. Može se nanijeti na horizontalne i vertikalne površine s četkom ili valjkom, u debljini od najmanje 2 mm. Zahvaljujući visokom udjelu i kvaliteti sintetičkih smola, očvrsli sloj Mapelastic-a Foundation je visoko fleksibilan i ostaje stabilan u svim uvjetima okoliša. Kada se zamješa, proizvod je visoke prionjivosti, čime se gubici smanjuju na minimum tijekom ugradnje pomoću valjka. Mapelastic Foundation je potpuno vodonepropustan od pozitivnog tlaka, i vodonepropustan na negativni tlak do 1,5 bara (15 m vodenog stupca). Nakon vezanja, otporan je na topive soli koje su prisutne u morskoj vodi ili u tlu, kao što su kloridi i sulfati. Mapelastic Foundation ima odličnu prionjivost na sve podloge na bazi cementa koje su čvrste i čiste. Sve ove karakteristike Mapelastic-a¬ Foundation štite konstrukcije i drže ih suhima dugi niz godina.
Mapelastic Foundation ispunjava zahtjeve prema normi HRN EN 1504-9 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9.dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava) i najosnovnije zahtjeve prema Normi HRN EN 1504-2 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. Dio: Sustavi površinske zaštite).

POTROŠNJA: Nanošenje četkom ili valjkom: oko 1,65 kg/m² po 1 mm debljine.

AMBALAŽA: Kompleti od 32 kg: komponenta A: vreće od 22 kg, komponenta B: posude od 10 kg.

SKLADIŠTENJE: Mapelastic Foundation ima rok trajanja 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži i suhom prostoru.

Povezana dokumentacija

Tehnički list
Preuzmi
Izjava o svojstvima
Preuzmi

Zadnji projekti MAPELASTIC FOUNDATION

Category icon JAVNE ZGRADE I URBANI DIZAJN

2020

Heart and brain hospital

Pleven, Bulgaria

Podno / zidno pokrivanje, Ugradnja podova, Ugradnja podnih i zidnih pokrivenja, Vodní prostředí

Category icon PROIZVODNA POSTROJENJA

2020

Supercomputer of Bulgaria

Sofia, Bulgaria

Nova zgrada, Preparação da superfície, Ugradnja podova, Vodní prostředí

Category icon SPORTSKI OBJEKTI

2017/2019

Puskas Arena

Budapest, Hungary

Nova zgrada

Category icon TURIZAM I WELLNESS

2020

Castellana Caves

Castellana Grotte, Italy

Vodní prostředí, Obnova betona, Strukturno ojačanje

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti