Poslovni objekat

Location icon Beograd, Serbia
Arhitektura poslovnog prostora čiji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojećeg objekta na početku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvođenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi način, formirana krovna terasa objektu pruža fantastičan kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i prateće sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogućavaju savremeni standard poslovnog programa.
Ref #: 4
Kategorija: POSLOVNI OBJEKTI

Građevinski radovi

Područje zahvata Podovi u kancelarijama
Lokacija Beograd, Serbia
Podkategorija OFFICES
Opis izvođenih radova Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Vrsta radova Ugradnja podova
Investitor Južni izgradnja d.o.o., Beograd
Glavni izvođač radova Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Izvođač radova Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Voditelj projekta Goran Vojvodić, d.i.a., Beograd
Bodovi Relja Ivanić
MAPEI koordinator Uroš Jovanović, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd
Možda će vas zanimati Poslovna zgrada

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti