Chính sách bảo mật

 
Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách quản trị trang web và xử lý thông tin cá nhân của người dùng/khách truy cập trang web. ​ Chính sách bảo mật này cũng phục vụ cho các mục đích thông tin theo mục 13 của Nghị định số 196/2003 – Mã liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Mã bảo mật”).
CHỦ SỞ HỮU THÔNG TIN ĐƯỢC XỬ LÝ
Chủ sở hữu mọi thông tin có thể được xử lý sau khi tư vấn về trang web này là Mapei S.p.A., có trụ sở tại Via C. Cafiero 22, Milan 20158.
LOẠI VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC XỬ LÝ


THÔNG TIN LƯỚT WEB

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ và chức năng thông thường, các hệ thống CNTT và quy trình phần mềm được sử dụng để chạy trang web này sẽ thu thập một số thông tin cá nhân được truyền hoàn toàn khi sử dụng giao thức giao tiếp Internet.

Thông tin thuộc danh mục này là: Địa chỉ IP, loại trình duyệt được sử dụng, hệ điều hành, miền và địa chỉ trang web được sử dụng để truy cập hoặc thoát trang web, thông tin trên các trang có trong trang web mà khách truy cập, thời điểm người dùng truy cập trang web, thời gian người dùng ở lại mỗi trang, phân tích tuyến nội bộ và các thông số khác về môi trường CNTT cũng như hệ điều hành của người dùng.

Thông tin kỹ thuật/CNTT này được thu thập, tổng hợp và sử dụng hoàn toàn ẩn danh.

THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG TỰ NGUYỆN CUNG CẤP

Để truy cập một số dịch vụ mà trang web cung cấp, chẳng hạn như đăng ký khóa học, hội nghị hoặc hội thảo, tải phần mềm xuống, lưu dự án và tính toán về sản phẩm hoặc nhận bản tin, khách truy cập sẽ được yêu cầu đăng ký với trang web và sau đó tạo một tài khoản cá nhân.

Khi đăng ký với trang web, khách truy cập sẽ được đề nghị tự nguyện cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, họ, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, số điện thoại di động và/hoặc cố định, lĩnh vực công việc và chức danh.

Cuối cùng, nếu khách truy cập lựa chọn rõ ràng và tự nguyện rằng sẽ gửi email đến địa chỉ nêu trên trang web này, thông tin cá nhân của người gửi sẽ được thu thập (ví dụ: tên, họ và địa chỉ email).

Mọi thông tin cá nhân do khách truy cập cung cấp tự nguyện sẽ được xử lý để phục vụ cho các mục đích sau:

  1. Tạo một tài khoản người dùng và các mục đích khác thực sự cần thiết cho và/hoặc liên quan đến việc cung cấp và quản trị đúng cách dịch vụ đã yêu cầu, cũng như trả lời các câu hỏi mà người dùng đưa ra, trên cơ sở thông thường, thông qua trang web, bằng email hoặc bất kỳ hệ thống giao tiếp nào khác có sẵn.
  2. Gửi email kèm theo bản tin của chúng tôi hoặc các tài liệu thông tin khác và phục vụ các mục đích quảng cáo và/hoặc tiếp thị. Danh mục này cũng bao gồm các hoạt động quảng cáo do Mapei S.p.A. hoặc mọi công ty liên kết với Mapei Group triển khai liên quan đến các dịch vụ được kết nối hoặc liên quan đến các loại hàng hóa cụ thể.
  3. Phục vụ cho các mục đích lập hồ sơ liên quan đến phân tích thống kê và nghiên cứu thị trường. Danh mục này cũng bao gồm các hoạt động liên quan đến việc lập hồ sơ người dùng để nhận dạng thị hiếu, sở thích, thói quen, nhu cầu và lựa chọn của họ, từ đó cải thiện chất lượng các dịch vụ do Mapei Group cung cấp.

 

Phục vụ mục đích của các dịch vụ được cung cấp theo mục 1, cần cung cấp thông tin cá nhân. Việc từ chối cung cấp thông tin đã đề cập sẽ khiến Mapei S.p.A. không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Phục vụ mục đích của các dịch vụ được cung cấp theo mục 2 và 3, việc cung cấp thông tin cá nhân có tính tùy chọn và phụ thuộc vào việc người dùng chấp nhận xử lý thông tin đã đề cập cho các mục đích và điều kiện nêu trên, điều này được biểu thị bằng biểu mẫu chuyên dùng. Ngoài ra, phương pháp được sử dụng để liên hệ người dùng vì mục đích quảng cáo theo mục 2, trong trường hợp người dùng chấp nhận được liên hệ, có thể là tự động (email, sms, mms, fax, tin nhắn điện thoại ghi âm) hoặc thông thường (nhân viên tổng đài gọi điện thoại hoặc qua thư). Người dùng có thể rút lại sự chấp thuận đã xác nhận trước đó bất kỳ lúc nào, bao gồm cả trường hợp rút lại một phần, chẳng hạn như bằng cách chỉ chấp nhận được liên hệ bằng phương thức truyền thống.

COOKIE

Cookie là những gói thông tin do máy chủ web (ví dụ: trang web) gửi đến trình duyệt Internet của người dùng, được tự động lưu trữ trên máy tính của người dùng rồi tự động gửi về máy chủ mỗi lần trang web được truy cập.

Cài đặt mặc định cho hầu hết mọi trình duyệt web là tự động chấp nhận cookie.

Trang web này không sử dụng cookie để truyền thông tin có tính chất cá nhân.

Việc sử dụng cookie phiên (không được lưu trữ vĩnh viễn trên máy tính của người dùng và bị hủy mỗi lần đóng trình duyệt web) được giới hạn chặt chẽ ở việc truyền định danh phiên cần thiết để cho phép sử dụng trang web an toàn và hiệu quả.

Cookie phiên được sử dụng trên trang web này tránh nhu cầu sử dụng các kỹ thuật IT khác, có thể bất lợi cho quyền riêng tư của người dùng trong khi lướt web và không cho phép thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

Trang web này cũng sử dụng cookie vĩnh viễn, tức là cookie vẫn được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính cho đến khi hết hạn hoặc bị người dùng/khách truy cập hủy.

Bằng cách sử dụng cookie vĩnh viễn, khách truy cập trang web (hoặc người dùng khác sử dụng cùng một máy tính) được tự động nhận diện mỗi lần họ truy cập trang web.

Khách truy cập có thể cài đặt để trình duyệt của họ chấp nhận/từ chối tất cả cookie hoặc một thông báo xuất hiện mỗi lần một cookie được đề xuất để họ có thể quyết định có chấp nhận cookie đó hay không. Người dùng có thể sửa đổi cài đặt mặc định và vô hiệu hóa tất cả cookie (tức là chặn cookie hoàn toàn) bất kỳ lúc nào bằng cách chọn cấp độ bảo vệ cao nhất.

Đối với tất cả thông tin liên quan đến đặc tính, loại, phương pháp và cách xóa, hủy hoặc vô hiệu hóa cookie hiện diện trên trang web, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie cụ thể.

QUYỀN TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng trong Mapei S.p.A: người được cho phép xử lý thông tin đó và người cần xử lý thông tin đó để cung cấp dịch vụ khách hàng yêu cầu hoặc để đảm bảo trang web hoạt động đúng cách, tùy thuộc vào vai trò cụ thể của người đó trong công ty.

Thông tin cá nhân có thể được gửi cho các công ty khác trong Tập đoàn và cho bên thứ ba mà Mapei liên hệ để tiến hành dịch vụ có tính chất chức năng kỹ thuật, chuyên nghiệp và thương mại, để họ có thể xử lý thông tin đó theo mô tả ở trên, cũng như cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý trang web và CNTT (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nghiên cứu thị trường và nhà cung cấp phân tích hoặc nhà cung cấp các dịch vụ quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu).

Ngoại trừ những phiên bản được đề cập ở trên, thông tin cá nhân của người dùng không được gửi cho bên thứ ba, cá nhân hay tổ chức và không được để lộ theo bất kỳ cách thức nào.

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
Thông tin cá nhân có thể được lưu trữ dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm và được nhập vào hệ thống CNTT của công ty theo Bộ luật bảo mật, bao gồm các hồ sơ về an toàn và bảo mật, cũng như theo các nguyên tắc xử lý dữ liệu chính xác và hợp pháp. Theo mục 11 của Bộ luật bảo mật, tất cả thông tin chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết của mỗi lần thực hiện mục đích cụ thể.
PHẦN BỔ TRỢ MẠNG XÃ HỘI

Trang web này chứa phần bổ trợ cho một số nền tảng mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook). Phần bổ trợ mạng xã hội là những công cụ đặc biệt cho phép kết hợp các chức năng của nền tảng mạng xã hội vào trang web (chẳng hạn như chức năng “Like” của Facebook) và được biểu thị bằng logo tương ứng của mỗi nền tảng mạng xã hội.

Khi bạn truy cập một trang trên trang web này và tương tác với phần bổ trợ (chẳng hạn như bằng cách nhấp vào nút “Like”) hoặc nếu bạn quyết định thoát khỏi một nhận xét, thông tin tương ứng sẽ được trình duyệt truyền trực tiếp đến nền tảng mạng xã hội (trong trường hợp này là Facebook), nền tảng mạng xã hội này sẽ ghi nhớ thông tin đó. Để biết thêm thông tin về mục đích, loại và phương pháp nền tảng mạng xã hội sử dụng để thu thập, xử lý cũng như lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin về cách sử dụng quyền của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của nền tảng mạng xã hội.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Từ trang web này, bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web của bên thứ ba thông qua các liên kết dành riêng.

Chủ sở hữu trang web này khước từ mọi trách nhiệm đối với cách quản trị và quản lý thông tin cá nhân của các trang web bên thứ ba cũng như việc quản lý thông tin xác thực do bên thứ ba cung cấp.

QUYỀN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Theo mục 7 của Bộ luật bảo mật, mọi bên cung cấp thông tin cá nhân đều có quyền yêu cầu (vào bất kỳ lúc nào) xác nhận thông tin đó có tồn tại hay không, để biết nội dung và nguồn gốc nôi dung, xác minh tính chính xác và yêu cầu hợp nhất, cập nhật hoặc sửa nội dung.

Tương tự, mọi bên đều có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin nào lưu trữ trái phép bị hủy, chuyển đổi thành dạng thức ẩn danh hoặc bị chặn và phản đối việc xử lý thông tin đó vì lý do hợp pháp.

Để sử dụng quyền của mình, bạn cần gửi mọi yêu cầu theo cách sau:

- Qua email tới địa chỉ: mapei@mapei.it; or

- Qua bưu điện tới địa chỉ: Mapei S.p.A., Via C. Cafiero 22, Milan 20158, Ý

Ngoài ra, người dùng đã đăng ký có thể xem, sửa đổi hoặc hủy thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản cá nhân, hoặc cho phép hay rút lại sự chấp thuận đã đưa ra cho các mục đích nêu trước đó.

Người dùng có thể hủy tài khoản đã tạo bất kỳ lúc nào theo cách sau: nhấp vào nút “HỦY TÀI KHOẢN” hoặc sử dụng một trong các địa chỉ nêu trên. Nếu một hồ sơ bị hủy, mọi thông tin người dùng nhập khi đăng ký và sử dụng trang web cũng sẽ bị hủy.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH

Sửa đổi đối với luật bảo vệ dữ liệu, giới thiệu luật mới liên quan đến bảo vệ dữ liệu hoặc thay đổi của Mapei S.p.A. đối với dịch vụ hiện có hay giới thiệu sản phẩm mới có thể đòi hỏi sửa đổi chính sách bảo mật này. Người dùng nên tham vấn tài liệu này thường xuyên và tham khảo nội dung cập nhật gần đây nhất được nêu bên dưới.

Cập nhật ngày 2 tháng 8 năm 2017

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei