Các dự án quan trọng

Nhờ có những sản phẩm cải tiến, hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia và sự hiện diện trên toàn cầu, Mapei có thể góp phần  then chốt vào thành công của các dự án lớn có ảnh hưởng đáng kể về xã hội và dân sinh; cầu, mạng lưới đường sắt thành phố, hầm và kênh đào.

Mapei đã đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực DỰ ÁN LỚN suốt nhiều năm. Đủ loại sản phẩm, được thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu thiết kế phức tạp của các công trình xây dựng mới, cũng như những hệ thống cải tiến để sửa chữa và củng cố các kết cấu đã có.

Các bộ phận kỹ thuật, thông số và thiết kế dành riêng của Mapei giúp các tổ chức, công ty kỹ thuật và nhà thầu lớn xác định đúng loại hình can thiệp cần thiết, lập hồ sơ thầu và đưa ra thông số kỹ thuật, cũng như đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện dự án cho đến sau khi hoàn thành dự án.

 

 

1 - 20 of 160
1 2 3 4 5 ... 8

Category icon NHÀ Ở

2019

Airdale Apartments

Auckland, New Zealand

Ốp lát cho sàn/tƯỜng, Sàn, Công trình mới, ChỐng thẤm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bridge on Po River (High-Speed Lines)

Piacenza/Lodi, Italy

Phụ gia

Category icon PRODUCTION FACILITIES

Warsaw water filters

Warsaw, Poland

ChỐng thẤm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2016/2017

Tunel del Canal General

Chalco, Méx., Mexico

Công trình ngầm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

Three Gorges Dam

Sichuan, China

Phụ gia

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2015/2016

Bridge over Arade River

Portimao, Portugal

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2005

T4 – Frejus Tunnel

Bardonecchia, Italy

Roading

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2015/2016

Railway underpass on Spoleto Street

Milano, Italy

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2005/2007

Mayakovskaya metro station

Mosca, Russian

Sửa chữa/gia cố bê tông, Ốp lát cho tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2015/2016

I-80 Verdi Bridge

Nevada, USA

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

The Atlantic Road

Molde, Norway

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2014/2016

Port of Singapore (PSA)

Singapore

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bridge on Adda River

Caloziocorte, Italy

Công trình mới

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2009/2014

Gotthard Base Tunnel

Switzerland

Phụ gia

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2014

Mihai Bravu Vacaresti overpass

Bucharest, Romania

SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2011

Malpensa 2000 bridges

Malpensa, Italy

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

Base Tunnel - Variante di Valico

Castiglione de Pepoli, Italy

Công trình ngầm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

20147/2022

M4 Milan Subway

Milano, Italy

Công trình ngầm

Category icon PRODUCTION FACILITIES

Rigassificatore Terminal LNG Adriatic

Porto Viro, Italy

Công trình mới

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

M0 North-Danube Bridge

Szentendre - Szigetmonostor, Hungary

Công trình mới

1 - 20 of 160
1 2 3 4 5 ... 8

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei