Các dự án quan trọng

Nhờ có những sản phẩm cải tiến, hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia và sự hiện diện trên toàn cầu, Mapei có thể góp phần  then chốt vào thành công của các dự án lớn có ảnh hưởng đáng kể về xã hội và dân sinh; cầu, mạng lưới đường sắt thành phố, hầm và kênh đào.

Mapei đã đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực DỰ ÁN LỚN suốt nhiều năm. Đủ loại sản phẩm, được thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu thiết kế phức tạp của các công trình xây dựng mới, cũng như những hệ thống cải tiến để sửa chữa và củng cố các kết cấu đã có.

Các bộ phận kỹ thuật, thông số và thiết kế dành riêng của Mapei giúp các tổ chức, công ty kỹ thuật và nhà thầu lớn xác định đúng loại hình can thiệp cần thiết, lập hồ sơ thầu và đưa ra thông số kỹ thuật, cũng như đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện dự án cho đến sau khi hoàn thành dự án.

 

 

1 - 20 of 158
1 2 3 4 5 ... 8

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2019

Daxing International Airport

Beijing, China

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2017/2018

Doha Underground

Doha, Qatar

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa, Công trình ngầm, Phụ gia, Sàn

Category icon PRODUCTION FACILITIES

New Zealand Food Processing Company

New Zealand

Sàn, Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon THƯƠNG MẠI

2019

Chipmunks Pakuranga - Children's Play Centre

New Zealand

Sàn, Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

2019

PU Multisport Comfort Installation in a School in Auckland Central

Auckland, New Zealand

Giải pháp cho sàn thể thao

Category icon NHÀ Ở

2019

Princeton Apartments

Auckland Central, New Zealand

ChỐng thẤm

Category icon THƯƠNG MẠI

2019

Volkswagen West Auckland Showroom

Auckland, New Zealand

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon PRODUCTION FACILITIES

2017/2019

600m² Floor in a Food Manufacturing Plant in Auckland

Auckland, New Zealand

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon NHÀ Ở

2018/2019

PARKOWA HOUSING ESTATE

Olecko, Poland

ChỐng thẤm, SƠn tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

PRIMARY SCHOOL

Zakrzów, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2017/2018

WATER TANK OLSZTYN

Olsztyn, Poland

ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2018/2019

WATER TANK CHACHALNIA

Chachalnia, Poland

Sửa chữa/gia cố kết cấu, ChỐng thẤm

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2018

PRIMARY SCHOOL

Wrząsowice, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon THƯƠNG MẠI

2018/2019

OGRODOWA 8 OFFICE

Lodz, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017/2019

CHURCH OF IMMACULATE CONCEPTION OF BLESSED VIRGIN

Rawa Mazowiecka, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon NHÀ Ở

2018

MARMUROWE HOUSING ESTATE

Lodz, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017/2018

INFANT & PRIMARY SCHOOL

Dobrzykowice, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017/2019

GIERAŁTY PALACE

Kutno, Poland

SƠn tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2019

CHURCH OF HOLY FAMILY

Bytom, Poland

Sửa chữa/gia cố kết cấu

Category icon PRODUCTION FACILITIES

2017

POLICE CHEMICAL FACTORY

Police, Poland

Chuẩn bị bề mặt

1 - 20 of 158
1 2 3 4 5 ... 8

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei