Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật là một hướng dẫn thiết kế hữu ích nhằm trợ giúp công việc của các kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư và nhà thầu. Các thông số này nhằm đơn giản hóa công việc tại công trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm được chứng nhận, có tính bền vững sinh thái và đạt tiêu chuẩn. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thông số kỹ thuật thích hợp nhất giải thích cách thức can thiệp và các tài liệu phù hợp nhất để sử dụng.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei