Đăng ký

Hãy điền vào tất cả các trường bắt buộc rồi nhấp vào ĐĂNG KÝ.

Mật khẩu phải có ít nhất 7 ký tự.

Việc xử lý thông tin cá nhân
Sau khi đọc và hiểu rõ Chính sách quyền riêng tư mô tả cách Mapei Việt Nam xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của tôi
với việc thông tin cá nhân của tôi sẽ được dùng để tạo tài khoản người dùng và để quản lý cũng như cung cấp miễn phí các dịch vụ có sẵn qua trang web này.
với việc thông tin cá nhân của tôi sẽ được dùng để gửi bản tin và thông tin khác mà bạn quan tâm cũng như thông tin quảng cáo và/hoặc tiếp thị. Danh mục này cũng bao gồm các hoạt động quảng cáo do Việt Nam hoặc các công ty liên kết với Tập đoàn Mapei triển khai liên quan đến các dịch vụ được kết nối hoặc liên quan đến các loại hàng hóa cụ thể.
với việc thông tin cá nhân của tôi sẽ được dùng cho các mục đích thống kê để xác định thị hiếu, sở thích, thói quen, nhu cầu và lựa chọn cá nhân nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ do Mapei Việt Nam cũng như các công ty thuộc Tập đoàn Mapei cung cấp.