mapei_girl

Thiết lập tâm trạng

Thay đổi không gian của bạn theo ý muốn với bộ sưu tập màu vữa mới của Mapei
100 White
103 Moon white
110 Manhattan 2000
111 Silver Grey
112 Medium Grey
113 Cement Grey
114 Anthracite
120 Black
130 Jasmine
131 Vanilla
132 Beige 2000
133 Sand
134 Silk
135 Golden dust
136 Mud
140 Coral Red
141 Caramel
142 Brown
143 Terracotta
144 Chocolate
145 Terra di Siena
146 Rich Brown
147 Cappuccino
149 Volcano sand
150 Yellow
151 Mustard Yellow
160 Magnolia
161 Mauve
162 Violet
163 Lilac
165 Cherry Red
170 Crocus Blue
171 Turquoise
172 Space Blue
173 Ocean Blue
174 Tornado
180 Mint
181 Jade Green
182 Tormaline
183 Lime Green
282 Bardiglio Grey
283 Sea Blue
290 Cream
999 Transparent
700 Translucent
710 Ice White
720 Pearl Grey
728 Dark Grey
729 Sahara Yellow
730 Turquoise
731 Dark Brown
740 Blue
750 Red
760 Gold
799 White
Silver
Light Gold
MG 700 +6% Silver
MG 702 +6% Light Gold
MG 710 +6% Silver
MG 716 +6% Silver
MG 720 +6% Silver
MG 728 +6% Silver
MG 729 +6% Silver
MG 730 +6% Silver
MG 731 +6% Silver
MG 740 +6% Silver
MG 744 +6% Silver
MG 750 +6% Silver
MG 760 +6% Silver
MG 770 +6% Silver
MG 799 +6% Silver


Mọi loại vữa của Mapei dành cho gạch gốm và vật liệu đá đều tuân thủ tiêu chuẩn EN 13888.

Do các quá trình in ấn liên quan, màu sắc chỉ biểu thị cho các sắc thái màu của sản phẩm thực tế. Để biết mô tả màu chính xác, vui lòng tham khảo các mẫu Vữa màu của Mapei. Màu sắc có thể bị ảnh hưởng bởi bề mặt (nơi sử dụng) và độ sáng của môi trường.
Màu sắc vữa hiển thị ở đây có thể không mô tả chính xác màu thực tế của vữa được trát do các điều kiện môi trường, chuẩn bị sản phẩm, phương pháp trát, chiếu sáng, sự biến đổi của hình ảnh trên màn hình máy tính và loại gạch hoặc đá được sử dụng.
Do đó, MAPEI không mô tả, bảo hành hay đảm bảo bất kỳ loại nào liên quan đến màu sắc, cấu trúc, hình thức hoặc mức độ phù hợp của vữa. Đối với các đặc tính đó, MAPEI loại trừ mọi bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC và TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei