Công cụ tính này cho phép bạn ước tính tỷ lệ tiêu thụ theo dữ liệu dự án cụ thể.. Khi trám đường vữa giữa các viên gạch,tất cả những gì bạn cần biết là dạng gạch, chiều rộng đường vữa và tổng diện tích bề mặt cần trát vữa. Công cụ tính cũng cho bạn biếtsố lượng thực tế bạn cần mua , theo các kích thước bao bì khác nhau sẵn có.

Việc tính toán dựa trên khối lượng cần lấp thực tế và nồng độ của sản phẩm.

Do một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hao thực tế (chẳng hạn như độ nhám của gạch, lượng phế thải, bề mặt không phẳng, v.v.), dữ liệu được cung cấp chỉ có tính biểu thị và phục vụ mục đích ước tính.

Nếu bạn muốn lưu kết quả tính toán, hãy đăng nhập vào trang web.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei