Sự xuất sắc được chứng nhận

Kể từ năm 2014, Mapei Việt Nam đã áp dụng một Hệ thống quản lý chất lượng do VietCert chứng nhận, theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Hiện nay, thương hiệu Mapei tại Việt Nam gắn liền với 7 dòng sản phẩm chính. Toàn bộ hệ thống sản phẩm của Mapei Việt Nam được kiểm định và chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015:
●  Sản phẩm ốp lát cho gạch và đá;
●  Sản phẩm cho xây dựng;
●  Sản phẩm chống thấm;
●  Sản phẩm thi công sàn gốc xi măng và gốc nhựa;
●  Phụ gia bê tông;
●  Sản phẩm cho công trình ngầm;
●  Phụ gia xi măng.

Sản phẩm và hệ thống: chứng chỉ và nhãn

SẢN PHẨM VÀ HỆ THỐNG CỦA MAPEI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA CHÂU ÂU VỀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG (CPR 305/2011)

Tất cả các sản phẩm xây dựng thuộc phạm vi điều kiện kỹ thuật hài hòa cụ thể đều tuân thủ Quy định của Châu Âu về sản phẩm xây dựng (CPR 305/2011/EU) và có nhãn CE trên bao bì.

Đối với các sản phẩm này, khách hàng có thể tải xuống Tuyên bố về hiệu suất (DoP) liên quan từ trang dành riêng cho mỗi sản phẩm.
Để đơn giản hóa việc nhận diện các sản phẩm có nhãn CE và các tiêu chuẩn tham chiếu liên quan của chúng, chúng tôi đã đưa các logo đặc biệt vào danh mục và Bảng dữ liệu kỹ thuật.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

SẢN PHẨM VÀ HỆ THỐNG CỦA MAPEI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THEO CHỈ THỊ CỦA CHÂU ÂU THIẾT BỊ DƯỚI NƯỚC 2014/90/EU VÀ EU/2015/559 (MED).

Các sản phẩm tuân thủ MED được xác định bằng logo đặc biệt trong danh mục và trên Bảng dữ liệu kỹ thuật. Bạn có thể yêu cầu tuyên bố tuân thủ và chứng chỉ của sản phẩm bạn mua tại marine@mapei.it

logo-marine

 

 

CÁC SẢN PHẨM VÀ HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN LOẠI THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Các logo đặc biệt trên bao bì và tài liệu kỹ thuật biểu thị Euronorm tham chiếu bao gồm hoạt động thử nghiệm và phân loại mỗi sản phẩm cụ thể.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Sản phẩm có tính bền vững

Sản phẩm của Mapei certified là có mức phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi thấp, có nhãn tự nguyện và bắt buộc, đảm bảo chất lượng không khí trong nhà, từ đó bảo vệ sức khỏe của người ứng dụng sản phẩm và người sử dụng các khu vực ứng dụng sản phẩm.

Mapei cũng nghiên cứu toàn bộ vòng đời của các sản phẩm bằng cách áp dụng phương pháp LCA để xác minh ảnh hưởng của sản phẩm đối với môi trường từ giai đoạn vật liệu thô cho đến giai đoạn thải bỏ. Sau đó, kết quả được thông báo qua EPD (Công bố sản phẩm môi trường) để đảm bảo minh bạch và ngăn chặn vấn đề tẩy xanh.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Các chương trình về môi trường

Các giao thức do Green Buildingphát triển, nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng bền vững, đang ngày càng quan trọng đối với thị trường.

Các sản phẩm của Mapei cũng góp phần quan trọng vào các giao thức như LEED và BREEAM nhờ sử dụng vật liệu thô đã tái chế, mức phát thải thấp được chứng nhận và tuyên bố môi trường gọi là EPD (Tuyên bố sản phẩm môi trường loại III).

Gần đây Ý đã giới thiệu CAM (Tiêu chí môi trường tối thiểu), hiện là tiêu chí bắt buộc đối với các dự án trong lĩnh vực công: Các sản phẩm của Mapei cũng đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong giao thức này.

 

usgbc-logo      gbc-italia

Công nghệ của Mapei

Chúng tôi đã phát triển khái niệm về “Green Innovation” và đã áp dụng cho mọi sản phẩm đó. Ngoài đáp ứng những yêu cầu của Quy định LEED và các viện chứng nhận quan trọng nhất, các sản phẩm này cũng sở hữu những đặc tính khác để cải thiện mức độ thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực ứng dụng cũng như đảm bảo sức khỏe của người dùng. Những mục tiêu công nghệ thực sự chỉ có trong sản phẩm của Mapei.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei