Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của Mapei là một bộ sưu tập công cụ làm việc toàn diện có tính thực tiễn và dễ sử dụng, là sự hỗ trợ đắc lực cho các kỹ sư thiết kế cũng như công nhân và do đó, là công cụ trợ giúp có giá trị trong việc giúp giải quyết những vấn đề khác nhau gặp phải tại công trường.


1 - 12 of 157
1 2 3 4 5 ... 14

MapeWood System - Il Restauro delle Strutture Lignee

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Sổ tay kỹ thuật

Mape-Antique Ecolastic - Rivestimento impermeabile e protettivo, a base calce ed esente da cemento

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

Masonry Mortar: Mape-Antique & MapeWall

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

Dehumidifying Renders: Mape-Antique &Poromap

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

PoroMap

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

Mape-Antique - LIME-Based Products and Systems for Restoring Masonry Buildings

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

MapeWall: Lime-Based Products for All Types of Mansonry

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Thông tin sản phẩm

A Guide to Choosing the right LIME-Based Products for Restoring Masonry

Sản phẩm dùng sửa chữa công trình nề

Biểu đồ lựa chọn

MapeWrap EQ System

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

Strengthening Slabs with Planitop HPC Floor

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

MapeWrap FRP System

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

Seismic Protection Systems for School Buildings

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

1 - 12 of 157
1 2 3 4 5 ... 14

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei