Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của Mapei là một bộ sưu tập công cụ làm việc toàn diện có tính thực tiễn và dễ sử dụng, là sự hỗ trợ đắc lực cho các kỹ sư thiết kế cũng như công nhân và do đó, là công cụ trợ giúp có giá trị trong việc giúp giải quyết những vấn đề khác nhau gặp phải tại công trường.


MapeWrap Resilient System

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

Fibre di basalto

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Thông tin sản phẩm

Selection Chart of Choosing Composites for Structural Strengthening

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Biểu đồ lựa chọn

Structural Strengthening Manual

Sản phẩm dùng gia cố kết cấu

Sách hướng dẫn

Fissaggi chimici, Schiume, Sigillanti ed Adesivi elastici

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

MAPEFLEX PU 45 FT

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

Mapeflex MS45 & Mapeflex MS Crystal

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

MapePUR

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

Elastic Sealants and Adhesives, Polyurethane Foams, Chemical Anchors

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

Assembly adhesives for the building industry - Ultrabond MS Rapid & Ultrabond Super Grip

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

mapesil 300°

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

mapeflex ms45

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

1 2 3 4

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei